Zaznacz stronę

ZAPRASZAMY.

19-go sierpnia w g. 12.00 – 16.30  REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA z Bydgoszczy w współpracy z tutejszym stowarzyszeniem „Z drugiej strony” i Centrum Kultury Lubienia Kujawskiego organizuje kolejny cykliczny pobór krwi.

Szanowni Państwo!

Miesiące letniej kanikuły w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na krew  są dla potrzebujących  i służby zdrowia szczególnie trudne. Często tej krwi po prostu brakuje. Stąd liczne apele o udział Państwa w honorowym oddawaniu krwi.

Chcąc ułatwić dostęp do oddania krwi jak najliczniejszej grupie chętnych, tym razem pobór odbywać się będzie  w dzień wolny od pracy/ sobota/ i jest skojarzony z impreza kulturalno- rozrywkową organizowana przez  CK w amfiteatrze.