Zaznacz stronę

Uwaga: dodano zakonczenie wpisurun-dry-1312604Wpadam w poranny poniedziałek do urzędu na posiedzenie komisji budżetowej a tu zadyma. Na korytarzu  grupa rolników głośno wyrażająca swoje niezadowolenie  z …

proszę odsłuchać odpowiedz  Burmistrza na zadane pytanie przez radnego Mirosława Gawłowskiego – „co z ta suszą” – od 52  do 62 min.

i zapoznać się z protokołem z posiedzenia komisji rolnictwa ws suszy z udziałem wicewojewodyimg_0001img_0003

Przedstawiam streszczenie odpowiedzi burmistrza Marka Wilińskiego na zapytanie radnego Gawłowskiego / nota- bene jak widać jedyny z radnych zainteresowany sprawą suszy(!)

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – Państwowy Instytut Badawczy  Puławy w skrócie „Puławy” oceniał ze na terenie powiatu włocławskiego – nie ma suszy. W przeciwieństwie do  wojewody, ze susza  jest,  oznajmiającego jednocześnie iż środki finansowe  rekompensujące skutki suszy- będą. Mimo że nie było  formalno- prawnych podstaw, gminni  włodarze wspólnie ustalili iż komisje do oszacowania szkód  powołają, zgłaszając  je do wojewody, czekając na reakcję z jego strony. Przez dłuższy czas odzewu nie było, az  przyszła informacja ze do naszej gminy przyjedzie wicewojewoda.  14-go września odbyło  spotkanie  naszej komisji rolnictwa z jego udziałem. Dokonano wspólnie oględzin w terenie, wykonując kilka odwiertów w glebie. I cisza.

Dalej burmistrz informuje, że tydzień przed sesją /od autora –  przełom września/października / otrzymał informację z ARiMR że minister rolnictwa niedługo wyda rozporządzenie ws suszy ale musi być wykazana strata na poziomie 70%  co jest niemożliwe. Na dzień dzisiejszy, wniosek  u wojewody jest a informacji, że będą pieniądze – nie ma. Gdyby jednak się znalazły to komisja też jest ale i będzie problem na bazie czego można teraz oszacować  straty. Chyba tylko na bazie deklaracji rolników. Dalej informuje, że gdyby była informacja ze w gminach ościennych tj. Chodecz, Choceń, Boniewo  były oszacowane szkody i tam pieniądze są u nas ich nie ma no to oznaczałoby  że po naszej stronie jest grzech zaniechania. Ale tych pieniędzy nie ma bo jest kontakt informacyjny między włodarzami. I dodaje; były wykonywane takie pozorne ruchy / z szczebla wyższego władzy – dopis. autora/ a powinno być tak. że – jest 200- 300 tys. zł na walkę z suszą, róbcie szacowanie szkód wg wytycznych  i będą wypłacane środki. A na ta chwilę to sa tylko plotki .

 I tym mocnym  akcentem,  poniekąd słusznym stwierdzeniem z strony burmistrza, na ta chwilę byłbym zakończył co nie kończy wpisu.

Polecam info na stronie naszego urzędu;

http://www.lubienkujawski.pl/index.php/aktualnosci1/632-informacja-dla-rolnikow-susza-2016

dodano 28-go bm g.06.30

W dalszej części dyskusji zabrał głos radny Leszek Kraszewski / szef „Solidarności” RI w naszej gminie/oznajmiając że tez słyszał komunikaty płynące z „góry” ze pieniędzy nie będzie. A w dodatku uwarunkowania dotyczą głownie klasy ziemi 5 i 6-ej. Podobno pieniądze poszły na zwalczanie epidemii pomoru świń -AFS.

Dalej radny Gawłowski zauważył, że należy „podziękować” takim działaczom którzy na forum TV mówią ze pieniądze będą a potem okazuje się a nie ma. I ze tak to działa!

Całość dyskusji na w/w temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej urzędu, w protokole  z sesji po jego zatwierdzeniu przez rade na następnej sesji

dodano 18 listopada g.20.00

2 listopada br. wysłałem do włodarzy n/w gmin;

  1. Baruchowo /28-go paźdz./
  2. Boniewo
  3. Chodecz
  4. Choceń
  5. Fabianki
  6. Izbica Kujawska
  7. Kowal /gm. wiejska/
  8. Włocławek /gm. wiejska/

zapytanie w ramach informacji publicznej o następującej treści;

  1. Podanie, ilu rolników w Waszej gminie złożyło wnioski o udzielenie pomocy w związku z  tegoroczną suszą
  2. Podanie , ilu rolników w Waszej gminie odebrało wniosek wraz z poświadczoną kopią protokołu strat, celem  złożenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe we Włocławku

Gminy: Baruchowo, Choceń i Kowal   podały ilości złożonych wniosków .

Gmina Fabianki i Włocławek  poinformowała  o braku wniosków z  strony rolników. Dodam iż włodarzy tych gmin dołączyli stosowne wyjaśnienia.

Gminy: Chodecz, Boniewo i Izbica Kujawska … nie(sic!) udzieliły odpowiedzi. UWAGA ! ta informacja – nieaktualna na dzień 23.11 g.07.00  Wszyscy udzielili odpowiedzi. Zapytanym składam podziękowania.

REASUMUJĄC

Nasze władze  /- i nie tylko nasze /, mając powołaną wcześniej komisję, po ukazaniu się stosownej informacji z strony MR, rzutem na taśmę dokonała rzeczy wręcz niemożliwej.  I udało się. Rolnicy zdążyli złożyć, odebrać i dostarczyć wnioski wraz z protokołami  do AR i MR. I po „zadymie”! Miejmy nadzieje ze następnym razem nie nastąpi „skuteczne uśpienie” czujności władzy,  radnych , komisji rolnictwa i samych rolników. Trzeba pytać i dopytywać. Trzeba swoich spraw pilnować. Uniknie się wtedy  niedomówień, oskarżeń i ….strat finansowych.

I … jak to możliwe, ze tylko  radny  Gawłowski, zobligowany pytaniami  swoich wyborców wywołał na sesji sprawę  suszy.? A gdzie pozostali, gdzie „guru” rady Marek Małachowski?

I na zakończenie, z  komentarza  –  Kiedy przysłuchiwałem sie dyskutującym rolnikom to zauważyłem, że najbardziej byli rozgoryczeni tym że pewna niewielka / ponad 30 – dop. autora/ grupa złożyła jednakże wnioski o udzielenie pomocy w związku z tegoroczną suszą a oni natomiast nic nie wiedzieli – No właśnie.  Byli przewidujący, czy bardziej poinformowani?

KONIEC.