Zaznacz stronę

Tytułem wstępu   >IMG

W dniu 23 listopada 2012 r. zwróciłem się do Burmistrza Lubienia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej m.in. o sposobie zagospodarowania pomieszczeń na I piętrze po byłym SP ZOZ w tym o koncepcję wykorzystania pomieszczeń niezagospodarowanych.

Co do zasady, pytający w ramach informacji publicznej nie musi wyjaśniać ani się tłumaczyć dlaczego pyta. Podczas rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zrobiłem wyjątek. Wyjaśniłem dlaczego mnie jako mieszkańca i rodzica dzieci w pieczy zastępczej  interesują m.in dane dotyczące stanu wykorzystania pomieszczeń po byłym SP ZOZ  i pomysłu co do ich dalszego wykorzystania.

Dla zainteresowanych, poniżej linki do wyroków WSA i NSA dot. niniejszej sprawy

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5DC508F04

http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/9c47l/nsa,I-OSK-1109-14,sprawy_z_zakresu_informacji_publicznej_i_prawa_prasowego_dostep_do/

Meritum

Generalnie moje pytania ukierunkowane były  na sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie pozyskiwania lokali mieszkalnych. Taki obowiązek spoczywa na władzy  samorządowej / usg. art.7/

Dziwne, przez tyle lat stały te pomieszczenia /12/ praktyczne puste i nikogo z  Was to nie interesowało, martwiło? Pogratulować obywatelskiej postawy.

Obecny włodarz Pan Marek Wiliński ma koncepcje odmienna od poprzednika. I co należy z satysfakcja zauważyć iż jest ona zgodna  z nałożonym ustawowo obowiązkiem i z oczekiwaniami mieszkańców. Jest  pomysł aby zrobić tam kilka mieszkań i … ?

Jaki jest Wasza propozycja.? Ułóżmy wspólnie  sondę. Proponuje taką oto treść i pytania;

Pozyskane  lokale przeznaczyć;

  1. dla oczekujących w kolejce
  2. na lokale służbowe
  3. do sprzedaży a pozyskane środki przeznaczyć na inne ważkie społecznie cele

Oczekuję innych propozycji

P.S.

Aby nie  „zgubić” głównego wątku wpisu w komentarzach umieszczę pewne spostrzeżenia co do pozostałych treści wynikających  z zadanych pytań i treści wyroków

Sorry, there are no polls available at the moment.