Zaznacz stronę

W piątek 14 listopada 2014 roku (ok godz. 22:00) zniszczono baner kandydata na burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego. Jeden z uczestników tego zdarzenia zbiegł drugi został zatrzymany. O incydencie została powiadomiona policja, która przybyła na miejsce zdarzenia spisując notatkę. Są świadkowie zdarzenia. Wszystkie materiały wyborcze, zgodnie z art. 109 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu Wyborczego podlegają ochronie prawnej. Ochrona prawna materiałów wyborczych to zakaz ich niszczenia, usuwania, zamalowywania itp. pod groźba kary. Niszczenie materiałów wyborczych jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny do 5000 zł. Jeśli zniszczenia przekraczają kwotę 250 zł., to zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu Wykroczeń czyn taki podlega karze aresztu lub grzywny.

Sprawę prowadzi policja w Kowalu.

O dalszych postępach w sprawie będę informował na bieżąco.