Zaznacz stronę

Harmonogram naborow wnioskow dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2018 rok_27.06.2018

Wskazany harmonogram jest bardzo dobrze znany burmistrzowi ponieważ większość inwestycji gminnych jest dofinansowywana z projektów  RPO WK-P  na lata 2014 -2020, na rok 2018.

Włodarz przegląda ofertę konkursową. I gdy jemu(sic!) pasuje, przenosi na  gminny grunt. W skrócie „kopiuj- wklej”

Dalej wystarczy zaciągnąć kolejny wielomilionowy kredyt.  Zrealizować inwestycję. I …. Przewodniczący RM Marek Małachowski obwieszcza ludowi; geniusz nam się objawił!.

A Jasio, absolwent podstawówki mruczy pod nosem –„ ja też tak potrafię”.  Ale kto by słuchał …Jasia?

Duży Jasio z Kaczawki zadaje burmistrzowi pytanie. Dlaczego  nie skorzystał z w/w oferty konkursowej?