Zaznacz stronę
- zgoda buduje -

– zgoda buduje –

30.07. 2015r g.08.30 Szanowni Państwo. Poniższy komentarz czytelnika właściwie oddaje sedno sprawy. I mógłbym się już nie „produkować” Przygotowany wpis na temat zamiaru budowy elektrowni wiatrowej w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka ze względu na zmieniającą sie sytuację w tej sprawie, podlega ciągłej korekcie i zapewne  zakończy się ona w przyszłym tygodniu.  Czyli po czasie wyznaczonym/ 02. 08/ przez Burmistrza do składania wniosków,  czy tez sprzeciwu wobec budowy tej b. wysokiej elektrowni /158.5 m/. Nie bądźcie bierni bo obudzicie sie ” z ręką w nocniku” i ruszcie tyłki bo nikt tego za Was nie zrobi aczkolwiek jest już dobrze zorganizowana grupa sprzeciwu. Jednakże potrzebne jest większe wsparcie.  Proponuję z względu na ograniczony czas składać sprzeciw ustnie w urzędzie p. nr 18.

http://www.bip101.lo.pl/?cid=27&bip_id=2329

O key napisze to co mam

Zaznaczam, że niniejszy wpis nie jest nagonką na istniejące i powstające elektrownie wiatrowe. Jednak  pod presją słusznej konieczności poszukiwania alternatywnych źródeł energii, nie możemy ukrywać i głośno nie wyrażać naszych obaw także o negatywnym wpływie elektrowni wiatrowych na nasze zdrowie, naszą przyrodę i krajobraz.

Czego najbardziej boi się lokalna społeczność?. Raczej nie wiemy tzn. ja nie wiem. A czy wie Burmistrz, radni no i my sami. To co miało być kanwą budowania nowoczesnego zarządzania gminą poprzez partycypację społeczna wywodzącą się m.in z konsultacji społecznych i spotkań,  odeszło w siną dal? Zasadne jest pytanie co właściwie robi w tej sprawie nowo wybrany przewodniczący Rady Mieszkańców Lubienia? Śpi? Mieszkańcy tez? Pogratulować?

Czego więc boi się lokalna społeczność a  co mnie najbardziej wkurza.

To „arogancja” inwestora związana z lokalizacją tak olbrzymiej elektrowni. ETYCZNEGO ZACHOWANIA MNIEJ NIŻ ZERO  „Rzut” kamieniem do centrum miasteczka. Pod bokiem rozbudowujące  się osiedle – Kaliska. Miasteczko z Zespołem Szkól Oświatowych. A on się pcha!

W efekcie; domniemywam, że także m.in świadomość o  lokalizacji posadowienia wiatraka, zainteresowanych przetargiem na zakup działek budowlanych, zniechęciła ich skutecznie do udziału w przetargu na nabycie wystawionych działek. Czy to nie jest sygnał dla pana Burmistrza i radnych?

Bez wzgląd na to czy wiatrak będzie  ładny czy brzydki, to na pewno umieszczenie takiej gigantycznej konstrukcji o wysokości 158.5m  w tradycyjnym naszym krajobrazie budzić musi negatywne odczucia. Taka lokalizacja to psucie /okaleczenie/ wizualnych wartości krajobrazu a  także pogorszenie atrakcyjności turystycznej. Poza tym nieruchomości ulokowane w pobliżu elektrowni wiatrowej stracą na wartości.!

POLECAM 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn.

„Budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia kablowa podziemna sn 15 kv, stacja transformatorowa) zlokalizowanej na działce nr 217. W miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”  na środowisko.

Dostępny w UM pok.18

 Zakończenie.

Nie będę się rozpisywał. Na stole leży dziesięciostronicowe pismo ( MZ-ZP-078-21233-13/EM/12) skierowane przez Departament Zdrowia Publicznego z Ministerstwa Zdrowia do wicestarosty Pleszewa w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie – cyt.(…) odległością  gwarantująca zarówno dotrzymanie norm hałasu jak i zminimalizowania potencjalnych uciążliwości z nim związanych oraz ograniczającą do minimum wpływ emisji pola elektromagnetycznego i efektu migotania cieni dla mieszkańców przebywających w okolicach farm wiatrowych jest odległość nie mniejsza niż 2-4 km w zależności od warunków terenowych i warunków pogodowych…

I „Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacja i awariami turbin wiatrowych”- prof.   dr hab. Grzegorz Pojmański  z UW Wydział Fizyki – „ (…)Dla typowej turbiny  o mocy 2-3 MW oznacza to strefę zagrożenia o promieniu 1.5- 2 km, czyli 15 razy większym od wysokości maszt.

P.S. Może pamiętacie Państwo artykuł red. Knapika sprzed bodajże ośmiu lat o  pierwszym wiatraku w naszej gminie, którego budowę zastopowały dwie osoby. Skromnie przyznam ze jednym z nich byłem – ja. Tamta sprawa oprócz smaku wygranej, przyniosła wiele  gorzkich spostrzeżeń dotyczących postaw ludzkich. Szkoda że wtedy nie rozumiałem gdzie jestem.

Sorry, there are no polls available at the moment.