Zaznacz stronę

KWW  Porozumienie Samorządowe Miasta i Gminy Lubień Kujawski,  zleciło Poczcie Polskiej S.A. dystrybucję gazety „Puls Regionu” do każdego gospodarstwa domowego na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski – nakład 3 tys. szt.  Dochodzą do nas sygnały że wielu z  Państwa niniejszego wydania dotychczas  nie otrzymało. Jeżeli Państwo mają w tej sprawie jakieś spostrzeżenia prosimy je wyrazić na niniejszym blogu, czy tez  w kontakcie telefonicznym – 604 212 360  czy e-mail- jan.koralewski@op.pl. Pozwoli to KWW Porozumienie Samorządowe Miasta i Gminy Lubień Kujawski zająć stosowne stanowisko, czy tez zgłosić ewentualne zastrzeżenia do Poczty Polskiej S.A.

Podaję link do dystrybuowanego wydania  „Puls Regionu” nr 13/14 > http://www.tvkujawy.pl/images/puls_regionu/PR_13_2014.pdf  – czytaj str.13.

Członek KWW – Jan Koralewski