Zaznacz stronę

images (4)Uwaga. Niniejszy artykuł pojawił się jakiś czas temu na newsletterze Portalu Samorządowego.  Postanowiłem  zaprezentować go  czytelnikom i  samym zainteresowanym jako  istotną informacje z sfery „urzędniczego” postrzegania prawa.

Pracownik administracji publicznej musi wykonywać polecenia służbowe swojego przełożonego. Nie może to być jednak ślepe posłuszeństwo. Pracownik jest zobowiązany odmówić wykonania polecenia, które jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki.

(…)Urzędnik, który obawia się zwrócić uwagę szefowi, by nie popaść z nim w konflikt, musi sobie jednak zdawać sprawę, że skutki realizacji nielegalnego polecenia mogą być dla niego o wiele bardziej dotkliwe. Skończyć się to może w przyszłości nawet jego zwolnieniem z urzędu w trybie dyscyplinarnym. Warto więc poznać procedurę określoną w pragmatykach oraz konsekwencje ewentualnego jej naruszenia.

Cały artykuł – tutaj