Zaznacz stronę

Sygnalizowany zwiastun ukaże się po zatwierdzeniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej  z dnia 2 września br.  Niniejszy akt dokona się  na następnej sesji. Po zatwierdzeniu przez radnych protokół nabiera rangi prawnego dokumentu i wtedy jego treść  może być upubliczniona. Będą mogli Państwo sami ocenić na ile można postawę Przewodniczącego Rady Miejskiej nazwać skandalem. Mnie w tej sytuacji pozostanie całkowita bezstronność z możliwością skomentowania.

Szanowni Państwo!

Pragnę zamieścić własny komentarz do prezentowanej sprawy. Opieram się na rozmowach z rodzicami uczniów oraz zainteresowanymi osobami, w tym pracującymi w oświacie. Czytaj więcej…