Zaznacz stronę

Jednym z głównych obowiązków władzy samorządowej jest dbałość o jakość i rozwój edukacji publicznej w skrócie szkolnictwa. Na ten cel jak często słyszymy z ust Burmistrza gmina przeznacza,   corocznie znaczne środki finansowe rzędu  1÷ 1.5 ml. zł. Są to pieniądze  pochodzące z naszych podatków, opłat czy sprzedaży majątku np. działek etc.

Jestem zdegustowany  informacja umieszczoną na ogólnopolskim Portalu Samorządowym i na portalu włocławskim >  http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/rewolucja-trafi-do-kolejnych-kilkuset-szkol-zobacz-jakich  z której wynika, że nasze władze, nasz Burmistrz nie uczestniczyły  projekcie samorządu województwa i samorządów lokalnych w  ramach którego  do 539 kujawsko-pomorskich szkół trafi w sumie 2127 tablic interaktywnych.

Za darmo. ale nie do naszych!!!

– Nasze tablice interaktywne to świetne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia nauczycielom i dają wiele frajdy dzieciom. Kolejną edycję naszego projektu kierujemy głównie do starszych uczniów szkół podstawowych. Ze wsparcia po raz pierwszy skorzystają też szkoły niepubliczne – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Hm… przypomniałem sobie iz dwa-trzy lata temu była podobna inicjatywa z oferty której nasza gmina wówczas  skorzystała. Otrzymaliśmy komputery  i tablicę interaktywną. Poszperałem w Internecie i znalazłem faktycznego autora tegoż przedsięwzięcia na szczeblu powiatu

To,  kandydujący obecnie na stanowisko burmistrza Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński, więcej na http://wloclawski.pl/index.php?cid=478

O ile mnie pamięć nie myli to Wiliński wespół z ZPO, realizował także inne dydaktyczne przedsięwzięcia w naszych szkołach.  Panie Wiliński może  na stronie bloga przypomni Pan nam, co to było. Zapraszam.