Zaznacz stronę

29 sierpnia br. w Ośrodku Kultury, – pan Paweł Wiktorski wręczył dwunastu uczniom akty przyznania stypendium na rok szkolny 2013/2014.

Od 1 września 2006 roku przyznano ogółem 50 stypendiów. Ich wysokość w zależności od stopnia wynosi: I stopnia – 300 zł/mc, II stopnia – 200 zł/mc, III stopnia 100 zł/mc. Stypendia wypłacane są przez 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Lubień Kujawski, którzy legitymują się udokumentowanymi sukcesami w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. (laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów, festiwali artystycznych, zawodów sportowych itp.).

Z żalem należy stwierdzić, że tak mało wyróżnionych. Może należałoby przejrzeć regulamin sprzed siedmiu lat, czy przystoi do dzisiejszych czasów?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

A przystoi?

Z strony internetowej UM;

1. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 16.07.2013 r. …… odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie i przedłożenie propozycji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Koszt posiedzenia – 780 zł

2. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 29.08.2013 r.  …. odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w celu wręczenia stypendiów uczniom w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Tu, komisja zainkasowała kolejne 780 złociszy za niespełna godzinę ciężkiej (sic!) pracy. Pracy polegającej na uczestniczeniu w wręczeniu nagród. To 4/5 całej kwoty stypendium III stopnia. Tyle, że uczeń pracuje na nią wiele miesięcy. Komisja niespełna godzinę, kwalifikując tą uroczystość, jako  posiedzenie!  komisji. Jakiż wysiłek intelektualny!?

A nie można było – dwa w jednym? I byłoby na kolejne stypendium!

27.07.2012 r – posiedzenie komisji nt-sprawy bieżące.  Za niespełna dwanaście dni tj.  8.08.2012 r  posiedzenie komisji nt: ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenie granic ich obwodów; ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych …

A nie można było – dwa w jednym? I byłoby na kolejne stypendium!

Itd. Itd. …

Ku rozwadze, zacytuję „edukatora” z poprzedniego wpisu (…) Najprościej mówiąc zróbcie Państwo remanent wśród naszych samorządowców i zobaczcie ile zrobili dla Was, a ile dla siebie!!!

A  co Pan Burmistrz na to?. I KTU TU SZKODZI GMINIE – PANIE WIKTORSKI?

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Grauman Jolanta – przewodniczący
Gientka Mieczysław – wiceprzewodniczący
Woźniak Jarosław – członek
Maciejewski Adam – członek
Zgliński Janusz – członek