Zaznacz stronę

czytaj > Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do zbycia

W załączniku do uchwały Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015 r. pt. „WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA LATA 2015 – 2020” czytamy;

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2005 r. Nr 31, poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami…..

Pan Marek  Wiliński realizuje zaspakajanie  potrzeb mieszkaniowych mieszkańców  poprzez sprzedaż    substancji mieszkaniowej.

A możne tu chodzi o zaspokojenie   czyichś interesów?

 P.S.  A jakie jest Państwa zdanie co do sytuacji wyżej opisanej? Jakie macie Państwo ewentualnie inne propozycje co do „zagospodarowania” lokali przeznaczonych na sprzedaż? Machina ruszyła – jak ją zatrzymać?!