Zaznacz stronę

Na  XIV Sesji Rady Miejskiej głównym punktem obrad (czytaj. prac), było przyjęcie budżetu na 2012 rok. Najkrócej mówiąc planu pracy dla  Burmistrza  i samej rady na kolejny rok z perspektywą na lata przyszłe.

Na wstępie obrad Burmistrz Lubienia zaznaczył iż poszczególne komisje… szeroko omawiały projekt budżetu na 2012 rok. Jak szeroko, polecam poczytać protokoły komisji.

Gdy Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Piwiński otworzył dyskusję czyli dalszy etap pracy nad budżetem, przewodniczący poszczególnych komisji nie bawiąc się w ceregiele,  zgodnie wyrecytowali formułkę… komisja pracowała nad projektem budżetu, jest dobry, nie wnosimy zastrzeżeń.

W tej jednomyślnej zgodności w myśl porzekadła – „zgoda buduje…” Panu Przewodniczącemu  nie pozostało nic innego jak przystąpić do głosowania. Ale ku mojemu zaskoczeniu i radnych Przewodniczący Rady wniósł niespodziewanie poprawkę do budżetu Ośrodka Kultury,  zmniejszającą dotację o 30 tyś. zł.  przy zaplanowanej  i akceptowanej (!) wcześniej przez radnych dotacji w wys. 200 tyś.zł. Pan Przewodniczący, jedyne co powiedział w uzasadnieniu to… ten kto daje ten sprawdza i kontroluje. Zapomniał (?), że – „kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera”.

Radni posłusznie (przy 3 wstrzymujących się) bez „zbędnej” dyskusji poprawkę przyjęli!? Zastanawiam się czy państwo radni znają swoje usytuowanie ustawodawcze. Wygląda na to, że nie znają.

Szanowni Państwo!

Kwota 30 tys. której braknie w budżecie Ośrodka Kultury jest kwotą znacząca dla zabezpieczenia merytorycznej działalności kulturalno-oświatowej tejże instytucji.

Z czego zrezygnować? Z wycieczek? Z kursów nauki gry na gitarze, nauki tańca, z kółka plastycznego, z licznych kół zainteresowań i zespołów artystycznych działających w Ośrodku Kultury. Czy to tylko dylemat dyrektorki. Nie, nie tylko, bo dotyczy nas wszystkich. Szczególnie  dzieci i młodzieży.

Kompletnie niezrozumiała jest dla mnie postawa Pani Jolanty Grauman – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pani nijako z urzędu powinna, jak lwica walczyć przeciwko tej poprawce. A Pani ją poparła! Dlaczego?

No cóż, Panie Przewodniczący przy pańskich rocznych przychodach w wys. 1 mln 297 tys. 568 zł. i dochodach 89tys. 174 zł (źródło- oświadczenie majątkowe) może Pan sobie pozwolić… 

A co Państwo o tym myślicie? Jak to według Was jest w ościennych gminach. Co robią lepiej, w czym są słabsi. Co byście zaproponowali naszym władzom samorządowym.

Proszę o uwagi – komentarze.

(…) czy… Dyrektorkę Ośrodka Kultury?

Dnia 22listopada 2011 roku w Ośrodku Kultury pojawiła się Komisja Rewizyjna RM celem przeprowadzenia kontroli. Temat i zakres kontroli…

Ciąg dalszy za kilka dni…