Zaznacz stronę

Po  15-tu dniach otrzymałem odpowiedz – czytaj >  odpowiedz na wniosek o info. publ.  oraz skan rzutu lokali mieszkalnych   na złożony  wniosek o informacje publiczną  o poniższej treści.

  1. Dane dot. modernizacji  budynku ZOZ w kontekście uzyskania substancji mieszkalnej;

           a)      podanie planowanej ilości mieszkań w remontowanym budynku  ZOZ oraz ich jednostkowa powierzchnia

          b)      plan / rysunek/ – rzut z góry piętra w/w zabudowy mieszkalnej wraz z usytuowaniem wejścia do piętra mieszkalnego

         c)      uzasadnienie zamiaru dokonania sprzedaży wymienionych mieszkań  z podaniem autora  niniejszego zamierzenia.

    2. Podanie ilości pozyskanego drewna z wycinki  drzew dokonanej przez gminę /komunalkę/ za lata 2015 ÷ 2017 /do dnia wpłynięcia wniosku/ z wskazaniem miejsc wycinki oraz sposobem zagospodarowania pozyskanego drewna.

O ile odpowiedzi na punkt 1. a) i b)   oceniam jako czytelne i merytoryczne, to z całą reszta  jest już znacznie gorzej.  Na  moje – uzasadnienie zamiaru dokonania sprzedaży wymienionych mieszkań  z podaniem autora  niniejszego zamierzenia., burmistrz  odpowiada – (…) decyzja o sposobie rozdysponowania nie została jeszcze podjęta.    Tenże sam burmistrz na stronie internetowej UM, wpisem dokonanym przez administratora strony informuje – (…) W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe. Na I piętrze zaplanowano wydzielenie pięciu lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Lokale mieszkaniowe na pierwszym piętrze przewidziano do sprzedaży jeszcze w bieżącym roku w trybie przetargowym.

Ja wnioskuje o … uzasadnienie zamiaru, burmistrz informuje … przewidziano do sprzedaży. Czyli jest zamiar! a odpowiedzi na uzasadnienie zamiaru i podanie  autora tegoż zamiaru  – NIE MA! Gdzie tu logika?

Mnie to przypomina zachowania byłego sekretarza UM który powołując się na art. 10 kpa§1 „wzywał”  mnie w sprawie  moich wniosków o informacje publiczna, do …wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. A gdy „potulnie z podwiniętym ogonem” „turlałem się do urzędu aby.. wypowiedzieć się  –  i nie znajdując w aktach żadnych zebranych dowodów itd. pytałem  – z kogo pan, panie sekretarzu robi idiotę. W końcu  istotę art. 10 kpa §1  sekretarzowi  musiał wyjaśnić Wojewódzki Sad Administracyjny. I pan sekretarz spotulniał!

Panie Marku, Panie Burmistrzu!, dobrze radze niech pan nie kopiuje  tego co w moich aktach ówczesny pan sekretarz  „wymodził”  no bo nie bez przyczyny Pan go zwolnił. Co prawda bardzo kosztowne było to zwolnienie w dodatku ‘wywołujące” przewlekła chorobę. Ale o tym w następstwie innego wpisu.

Co do pytania nr 2./ treść powyżej/ odpowiedz – Urząd Miejski … nie prowadzi działalności  związanej z pozyskiwaniem drewna  oraz nie prowadzi w tym zakresie  stosownego rejestru.

Liczyłem się z faktem iż urząd nie posiada tych danych  tzn. nie jest właściwym adresatem pytania, dlatego tez zasugerowałem w pytaniu innego adresata  tj.  komunalkę , oczekując iż urzędnik UM mając wiedzę ze w tej sprawie jest niekompetentny, poinformuje mnie niezwłocznie o tym fakcie, wskazując właściwego adresata.

Niestety. Stara zagrywka. Odwlekać i przewlekać, jak najdłużej.  Bo dla urzędniczej nie- cnoty, prawne wyrażenie – bez zbędnej zwłoki, nic nie oznacza i nic znaczy!?

Art. 13. 1. – Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku…(- z ustawy o udostępnianiu informacji publicznej- autor)

Kompetentny, merytoryczny urzędnik stara się  szybko i sprawnie załatwić wszystkie czynności administracyjne z zachowaniem wysokiej kultury osobistej. O czym stanowi m.in. Kodeks Etyki pracownika który burmistrz swoim podpisem … parafował.

W związku z tym co powyżej, na brak merytorycznej odpowiedzi w pkt. 1c),  złoże   skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast co do pkt. 2 złożę wniosek do kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zapewne już wie o zainteresowaniu mieszkańców sprawą dotyczącą  kwestii ilości i  przeznaczenia – wykorzystania drewna z wycinki drzew w gminie. Na pewno szybko odpowie bo już wszystko zdążył/-li/ „przygotować”!!!

Dodano  16-go lipca br

Tak jak przewidywałem pan Henryk Komorowski kierownik ZGK i M  w iście ekspresowym tempie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie, czytaj >  odpowiedz na info. publ.

I ….  już wszystko wiemy!  A jeśli ktoś czuje pewien niedosyt – dyskomfort to może dopytać. Ale nie sadze aby tak się stało. Dlaczego?  Wystarczy zapytać … samego siebie!

CDN…