Zaznacz stronę

Gwoli przypomnienia –czytaj> http://www.zdrugiejstrony.org/pytajac-kontrolujesz-takie-masz-prawo/

Jan Koralewski                                                                                                                          14.06.2017r

Kaczawka 29

87-840 Lubień Kujawski

tel. 604 212 360

e- mail; jan.koralewski@op.pl

 

                                           Pan

                                           Marek Wiliński

                                           Burmistrz  Lubienia Kujawskiego

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września, 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o;

A. Dane dot. modernizacji budynku ZOZ w kontekście uzyskania substancji mieszkalnej

  1.  podanie planowanej ilości mieszkań w remontowanym budynku ZOZ oraz ich jednostkowa powierzchnia
  2. plan / rysunek/ – rzut z góry piętra w/w zabudowy mieszkalnej wraz z usytuowaniem wejścia do piętra mieszkalnego
  3. uzasadnienie zamiaru dokonania sprzedaży wymienionych mieszkań z podaniem autora  niniejszego zamierzenia.

B. Podanie ilości pozyskanego drewna z wycinki drzew dokonanej przez gminę /komunalkę/ za lata 2015 ÷ 2017 /do dnia wpłynięcia wniosku/ z wskazaniem miejsc wycinki oraz sposobem zagospodarowania pozyskanego drewna.

 

Informacje proszę przesłać droga e-mail   – z tym że  pkt 1.b). w formie zeskanowanej informacji. Proszę o potwierdzenie otrzymanego wniosku.

Jan Koralewski

………………………………………………..

P.S.

W załączeniu link do strony RIO – wystąpienie pokontrolne z kontroli gminy w 2016 roku. Odsyłam zainteresowanych do lektury > http://www.bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=8632