Zaznacz stronę

12669506-happy-uśmiechnięta-biznesmen-wyróżniała-się-z-tłumu,-ze-inni-ludzie-ukrywają-swoją-twarz-za

Nauczyciel odpytując ucznia,  kontroluje  stan – stopień jego wiedzy którą posiadł w trakcie nauki.

Natomiast każdy z nas pytając – domagając się   od burmistrza  informacji o działalności organów władzy publicznej,   de facto  sprawuje formą kontroli społecznej   wobec tychże organów , które w  naszym imieniu zarządzają  gminą.

Uszczegółowienie realizacji tego prawa znajdujemy w różnych aktach prawnych, wśród których najważniejszą jest  Konstytucja RP  oraz ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

W Konstytucji  RP  – tj. w najwyższym akcie  prawnym w naszego państwa, zapisano uznawane za jedno z podstawowych uprawnień otwierające każdemu możliwość,   bezpośredniego uczestnictwa  w życiu publicznym  tj.  prawo do dostępu tzw. informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawo­dowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wyko­nują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.”.

Powyższy  zapis   Konstytucji – tj. tryb udzielania informacji  został określony i uszczegółowiony w  funkcjonującej juz od prawie szesnastu (!)  lat   ustawie;  Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Gdzie m.in.;

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu (…)

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, (…) prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”

 Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: (…) czytaj  –

o dostępie do informacji publicznej – ISAP

 

 

Z dniem dzisiejszym  będę cyklicznie na  blogu zadawał pytania burmistrzowi a uzyskaną odpowiedz  zamieszczał na forum bloga. To pozwoli każdemu z biegiem czasu zrozumieć istotę sprawy.

Dodam, że ;

– po pierwsze, pytać możemy  o wszystko co jest związane z działalnością  publiczną gminy

–  po drugie, nie wyjaśnimy, nie tłumaczymy  po co i dlaczego pytamy

–  po  trzecie,  oczekujemy odpowiedzi  niezwłocznej  ale nie dłużej niż 14 dni.

–  po czwarte , nie płacimy – dostęp do informacji publicznej  jest  bezpłatny

Pytasz – kontrolujesz. Takie masz  prawo. I to od Ciebie zależy czy z niego skorzystasz.

P.S.

Przywołując  konstytucyjny zapis  – każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej.

Tak jak nie może budzić zadziwienia prawem zagwarantowane, że – przysługuje ,  nie powinno z kolei dziwić iż dotyczy to  każdego  burmistrza.  Nie ma znaczenia i nie powinno mieć żadnego związku  z tym że np.  burmistrz jest twoim kolegą, dobrym znajomym czy też osobą którą czynnie wspierałeś w  wyborach etc. Pytany z kolei  burmistrz, nie może i nie powinien wynosić nie merytorycznych intencji po stronie pytającego etc. z faktu zadanego pytania. I nie może przenosić na niego  jakichkolwiek  nieprawych zachowań czy działań!

Dziś wysłałem – jak poniżej.>

 

Jan Koralewski                                                                               26.05.2017r.

Kaczawka 29

87-840 Lubień Kujawski

Tel. 604 212 360

e- mail; jan.koralewski@op.pl

 

                                   Pan

                                   Marek Wiliński

 

                                   Burmistrz

                                   Lubienia Kujawskiego

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września, 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o;

1.Protokół z ostatniej kontroli urzędu przez   Regionalną Izbę  Kontroli  z Bydgoszczy

Zeskanowaną informacje proszę przesłać  e- mail  na w/w adres.

Jan Koralewski