Zaznacz stronę

Tytułem wstępu. Mogę, umiem i chcę zarządzać gminą. Powiem co można zrobić dla wszystkich. Nie mam zamiaru robić czegoś co nie zostanie zaakceptowane przez mieszkańców. Nie wykluczam że będziemy się spierać i kłócić. Po to mamy demokrację, ale to Wy decydujecie co chcecie mieć w swoim np. sołectwie gdzie droga asfaltowa a gdzie wystarczy dobrze utwardzona . Potrzeb jest bez liku. Najważniejsze aby skoncentrować się na tych które są pilne i wykonalne.

Opowiadam się także za mocniejszą inicjatywą obywatelską, począwszy od zebrań wiejskich na których obowiązkowo chcę być obecny. Poprzez fundusz sołecki aż do wspólnego razem z Wami, opracowania kierunków rozwoju gminy na bazie naszych potrzeb i możliwości. Nie anonimowość a przejrzystość działania władzy. Do każdego dostarczymy informację o tym jakie mamy w gminie pieniądze i skąd . I to co dla Was najważniejsze; co można z tych pieniędzy zrobić i gdzie. Generalnie chodzi tutaj o wykorzystanie pieniędzy zewnętrznych, unijnych, bo nasze pieniądze gminne, potrzebne są dla ludzi w gminie

Przede wszystkim drogi i …basen pływacki!

Wzorem dla nas jest sukces władzy powiatowej w osobie Wicestarosty Kazimierza Kacy, widoczny także w naszej gminie. To powiat nam wyremontował drogi: Lubień – Chodecz , Lubień – Kąty, m. Kłóbka, Lubień – Kanibród.

PODWOJĘ długość oddanych nowych dróg w gminie. Utwardzimy wszystkie pozostałe odcinki dróg gminnych, niezbędne do sprawnej komunikacji,. Plan bardzo ambitny, realny do zrealizowania, poprzez wykorzystanie dodatkowych źródeł dochodów. Środki z zewnątrz będą pochodziły z budżetu unii europejskiej i środków narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Drogi bez dziur, bez błota, oświetlone. Tam gdzie to możliwe z ścieżkami rowerowymi.

Na dzisiaj widzę pilna potrzebę natychmiastowej budowy dróg lub naprawy w takich miejscowościach jak: Krzewie, Szewo, Bilno, Stępka – Czaple, Czaple Wieś, Kamienna – ST. PKP, Kamienna /dokończenie/.Kaczawka

Pilnie musimy zrobić – plan kolejności budowy gminnych dróg asfaltowych i utwardzanych, na obecną i dalsze kadencje.

Zgodnie z prawem traktującym o zadaniach własnych gminy zapewnię Straży Pożarnej niezbędne fundusze oraz techniczne usprzętowienie do wykonywania zadań ppoż.

Dalej;

– zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście, ale nie kosztem zieleni

– musimy spojrzeć na bezpieczeństwo komunikacyjne na A-1 w mieście

– montaż kolektorów słonecznych i usuwanie eternitu z domostw – wsparcie finansowe z funduszu ochrony środowiska

– rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa dalszych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz reaktywacja spółki wodnej na terenach wiejskich jako konsekwencja tegorocznych przykrych doświadczeń związanych z nadmiernymi opadami deszczu

Najważniejszy jest człowiek

Mam prostą receptę. Realizacja tego czego oczekują i potrzebują mieszkańcy. Pieniądze gminne przeznaczymy głównie na ich potrzeby a unijne na działania inwestycyjne

I. PRACA

Za pieniądze np. z programu „Leader” tworzyć będziemy miejsca pracy na wsi. Kontynuacja, dalszych inwestycji na terenie b. lotniska. Zmodyfikowanie sposobu pozyskiwania inwestorów. W tym m.in. poprzez agresywniejsza kampanię reklamującą nasze tereny inwestycyjne.

Dalej;

– opracowanie bazy danych bezrobotnych z myślą promowania tych osób wobec potencjalnego pracodawcy
– finansowe wsparcie z strony gminy, startu małej rodzinnej działalności gospodarczej
– utworzenia Biura Doradztwa dla Przedsiębiorców i Rolników
– organizowania okresowych i stałych miejsc pracy

– wykorzystamy program unijny pod nazwa „Kapitał ludzki” dla potrzeb podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców

-wyrażam zdecydowany sprzeciw przeciwko nieprzejrzystym działaniom związanym z pracami nad likwidacją KRUS-u i będę czynnie wspierał organizacje rolnicze w tej materii

II. ZDROWA GMINA

Postawimy m.in. na profilaktykę zdrowotną poprzez badania –mammograficzne, jelita grubego, szyjki macicy, prostaty czy tez szczepienia przeciwko żółtaczce. Zagospodarujemy piętro po byłym ZOZ na działalność typu terapia, usg, gmina będzie miała z tego zysk a mieszkańcy potrzebne zbiegi pod nosem.

Jako priorytet potraktuję, natychmiastowe działania służące zatrudnieniu drugiego dentysty i stały etat dla logopedy

Organizowanie tzw. białych niedziel z udziałem lekarzy specjalistów

III. OŚWIATA, KULTURA I SPORT

Również ważna jest sfera szkolnictwa, kultury i sportu na której bardzo mi zależy. Będę chciał zwrócić uwagę na kształcenie dzieci i ich rozwój oraz wyposażenie szkół, bo są tu elementy, które trzeba dofinansować z urzędu i nie liczyć na to, że rodzice będą to robić. Wystarczy że płacą podatki. W tej dziedzinie będę:

– zabiegał nad utworzeniem w Lubieniu szkoły średniej / zawodowej/ gdyż jest taka potrzeba-zostaliśmy jedynym miastem w powiecie bez szkoły średniej

– jako pilne pozyskanie gimbusa dla oświaty i ponowna analiza potrzeb komunikacyjnych dowozu dzieci do szkół.

– zabiegał o wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, tablice interaktywne oraz laptopy – – wsparcie budowy boisk wiejskich i placów zabaw , wszędzie tam gdzie będzie taka potrzeba

-w sprawie basenu przeprowadzę konsultacje biorąc pod uwagę potrzeby społeczności i możliwości finansowe

Za pieniądze unijne np. z w/w programu „Leader” będę wspierał przedszkola i świetlice. Musimy wreszcie sięgnąć po te pieniądze.

Bezpłatny i powszechny dostęp do nowoczesnej sieci internetowej. Naszą gminę Kujawsko – Pomorska Sieć Komputerowa Sp. Z o.o. / K-PSI/, wytypowała i realizuje super przedsięwzięcie, które to zapewni nam wszystkim / już część mieszkańców jest w zasięgu / dostęp do szerokiego wachlarza usług internetowych.

IV. NASZE MIASTECZKO I JEGO OTOCZENIE

Wzorem dla nas niech będzie wygląd sąsiedniego Kowala. Czyste, zadbane i kolorowe. Pełne kwiatów i zieleni. Piękne parki wypoczynku.

Musimy zmienić estetykę naszej małej stolicy. Zadbać o czystość i estetykę otoczenia naszych osiedli a także wsi, wyposażając komunalkę w stosowny sprzęt sprzątająco – czyszczący, także odśnieżający.

Wsparcie właścicieli w odnowie elewacji posesji z wykorzystaniem funduszy unijnych lub propozycja zwolnienia od podatku za remont – odświeżenie, elewacji.

Zagospodarowania terenów rekreacyjnych gminy m. in. okolic naszych jezior w Lubieniu i skansenu w Kłóbce:

a. ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora z miejscami biwakowymi

b. przystań z kajakami, rowerami wodnymi i małym sprzętem żaglowym

c. park przy jeziorze miejsce spacerów i czynnego wypoczynku

Dalej ;

d.monitoring miasta

e.remont kapitalny przystanku PKS i jego zagospodarowanie

f.budowa zadaszonego targowiska

g.pozyskiwanie tanich mieszkań komunalnych ,gdyż w tej dziedzinie mamy bardzo duże zaległości .Liczba mieszkań musi znacząco wzrosnąć

Dalsze propozycje programowe to:

przyjazny i przejrzysty urząd

deklaruję obecność na każdym zebraniu wiejskim i podobnych z udziałem mieszkańców w celu wspólnego rozwiązywania problemów

– kompetentni, doszkoleni i przyjaźni nam wszystkim urzędnicy od burmistrza do sprzątaczki, nauczyciele i lekarze. Nie zwalnianie pracowników lecz tworzenie przyjaznego urzędu, poprzez szkolenia i wykorzystania nowoczesnych technik obsługiwania obywatela, tworzenia im lepszych warunków pracy.

– bieżąca łączność władzy z mieszkańcami przy pomocy ulotki informacyjnej, bezpośrednich spotkań i internetu / zadaj pytanie burmistrzowi przez internet /.

konsultacje z Wami we wszystkich ważnych sprawach.

– bezpłatne Biuro Porad Prawnych, przedsięwzięcie tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców.

Priorytet, zwiększenie zespołu fachowców do pozyskiwania pieniędzy z programów unijnych

wykorzystanie walorów gminy

Spróbujemy zrobić coś co nas będzie wyróżniało, coś co będzie naszą wizytówka i magnesem gminy np.:

a. święto latawca /mamy teren/

b. górka dla zjazdu na saneczkach /właśnie drogowcy mają problem gdzie wywieź ziemię/

c. wykorzystanie b. lotniska i jego przestrzeni do rozwoju modelarstwa i paralotnictwa

aktywni mieszkańcy

– zdecydowane i mocne wspieranie inicjatyw ludzi rozwijających się i aktywnych a także organizacji i stowarzyszeń

– sołeckie boiska i place zabaw dla dzieci – – reaktywacja zebrań wiejskich i wykorzystanie przez nie dostępnych funduszy

– aktywacyjne programy pomocy mieszkańcom potrzebującym wsparcia

– przesunięcie pracowników robót interwencyjnych bezpośrednio do wsi, sołectw

Podsumowując na pewno postawię na człowieka i zrobię to co do tej pory nie zostało zrobione.

Na zakończenie, chcę dodać to co inni mi odradzają abym tego nie pisał. Każdy wójt, burmistrz dostaje wynagrodzenie i to nie małe. I nie robią nam łaski że wykonują poniekąd to co leży w ich obowiązkach.

Czy jesteśmy skazani na ciągłe narzekanie w gronie rodziny i przyjaciół? Jestem przekonany, że nie jest to jedyna rola jaką demokracja przypisuje obywatelowi. Tylko przemyślany, nie na bazie propagandy i manipulacji, udział w wyborach samorządowych daje nam szansę późniejszej satysfakcji, że wykorzystaliśmy nasze prawa, że nie jesteśmy bezwolnym stadem podatnym na wszelkiego rodzaju chwyty i manipulacje.

Mam nadzieję, że z program spotka się z Państwa akceptacją, proszę o głos w dniu 21 listopada 2010 r.

KONTAKT:

Tel. 604 212 360

http://www.zdrugiejstrony.org

jan.koralewski@op.pl