Zaznacz stronę

 

CHCESZ   >  MIESZKANIE        PISZ       >  PODANIE

———————————————————————————————

                        do     BURMISTRZA    Lubienia Kujawskiego                                                                                                   

Dlaczego? Bo jak nie napiszesz to  nie dostaniesz. Napiszesz masz szanse. Nieprawdaż?

„Kilka” podań lezących w komisji mieszkaniowej, problemu dla radnych i burmistrza  – nie czyni. Ale trzydzieści kilka?!
Taki „ ukryty” problem w gminie istnieje. Dlaczego potrzebujący nie piszą. Myślę że nie wiedza  o tym iż władza  ma możliwość wygospodarowania mieszkań z  aktualnych  zasobów. I chyba tez nie wierzą w to co zawiera w nie takt dawno uchwalony; – wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2020., gdzie zapisano;

…W ramach zabezpieczenia potrzeb lokalowych dla najuboższych mieszkańców gminy Lubień Kujawski podejmowane są  działania w zabezpieczaniu lokali socjalnych.

 Pozyskiwanie lokali o obniżonej wartości użytkowej, wykonywanie remontów odnowieniowych i przekwalifikowanie lokali na lokale socjalne oraz adoptowanie wolnych przestrzeni w istniejących budynkach i ich przeznaczenie na lokale …

W budynkach,  po  byłej szkole w Nartach i byłym SP ZOZ na piętrze w Lubieniu  można wygospodarować  „kilka’ ładnych mieszkań.

Co ważne. W żadnym wypadku nie koliduje to z możliwością tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Nartach.  Parter budynku świetnie się nadaje na ten szczytny cel.

Trzeba więc wierzyć i …pisać!