Zaznacz stronę

do wpisu

Kto pyta – nie błądzi. Błądzi ten co wie a nie -odpowiada.

W poniedziałek tj  20-go listopada o godz. 06.45 listopada wysyłam wniosek do Kopalni Soli Lubień informacje publiczną. I UWAGA! tegoż samego dnia o godz. 21.46 otrzymuje błyskawiczna odpowiedz. To się jeszcze mnie nie zdarzyło/ przypomnę ze zawity termin odpowiedzi – do 14 dni/.

czytaj  >ODPOWIEDZ KS

dodano 26-go listopada 2017r

KALENDARIUM   OBIEGU INFORMACJI

  1. 26 września br. wysyłam wniosek o inf. publ. do burmistrza / treść wniosku w artykule/
  2. 6 października br. burmistrz nie czując się osobą kompetentną do udzielenia odpowiedzi, przesyła wniosek  do KSL /o tym fakcie otrzymuję stosowna informacje/.
  3. 25 października KSL udziela burmistrzowi odpowiedz na pismo z dnia 6-go października / data odbioru 11-y pazdz. br./

 

  1. 20 listopada br zaniepokojony brakiem odpowiedzi wysyłam zapytanie do KSL i tegoż samego dnia otrzymuje odpowiedz.  Z odpowiedzi wnioskuję ze Burmistrz przetrzymuje bezprawnie odpowiedz  z KSL, de facto mnie przynależną.
  2. 23 listopada  po blisko miesiącu, w wyniku mojej interwencji  z UM otrzymuję  odpowiedz jaką KSL przesłał do Pana Marka Wilińskiego w dniu 25 października br.  Poniżej treść odpowiedzi.

(…) 25 październik  br.

 Prezes Zarządu Kopalni Soli Lubień.

Szanowny Panie Burmistrzu.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 6 października 2017 roku w sprawie wniosku doręczonego do Urzędu Miejskiego w Lubieni u Kujawskim pragnę poinformować, ze w 2017r na obszarze koncesyjnym Lubien kujawski prowadzone były badania geologiczne. Aktualnie trwają analizy pobranych próbek rdzeni, danych sejsmicznych oraz interpretacja  z georadaru . Na podstawie  umowy z wykonawcą prac badawczych, interpretacja wyników  prac będzie sporządzona na przełomie 2017/2018 roku. Po zakończeniu wymienionych badan PKN ORLEN będzie kontynuował prace analityczne i podejmował dalsze decyzje dotyczące projektu. Mając na względzie powyższe na chwile obecna nie jesteśmy w stanie ustosunkować się do Państwa pytań.

 Z poważaniem  – podpis (Pani Prezes)

Notabene, treść  tej odpowiedzi jest szersza niż ta która ja otrzymałem

Szanowni Czytelnicy.  Dlaczego Pan Burmistrz nie przekazał odpowiedzi która otrzymał od KSL? I gdyby nie moje dalsze dociekania…? Po co te gierki?

P.s. Już pisałem. Lubień na soli stoi. O czym wiadomo nie od dzisiaj. …Domniemywam, ze  prędzej czy później sól tu będzie wydobywana. A czy będą magazyny? Przyszłość pokaże oby jak najszybciej!!! Oczekujmy od władzy rzeczowej i przejrzystej informacji. Tak po prostu należy czynić.