Zaznacz stronę

W dniu 2013-08-09 o godz. 14:11:25 złożyłem wniosek o informację publiczna zwracając się z prośbą o; – kserokopie protokołu  Najwyższej Izby Kontroli z ostatniej kontroli Urzędu Miejskiego Lubienia Kujawskiego.

Gdy po ustawowym terminie / 14 dni / nie  otrzymałem odpowiedzi udałem się do sekretariatu sprawdzić czy e-maile z wnioskami z m-ca lipca – sierpnia  2013 roku dotarły do UM. Dotarły! W tym w/w. wniosek.  Zajęty  ważkimi sprawami, odłożyłem sprawę wniosku na później. Gdy do niego powróciłem, okazało się że pan Marek T.  wnioski skasował jak i pozostałą korespondencję wchodzącą do UM  z dniem 24 sierpnia 2013 roku włącznie, nie archiwizując wniosków i innej korespondencji. A  to nazywam- skandalem. Sekretarz UM miał odmienne zdanie.

Nie pozostało mi nic innego jak złożyć wniosek ponownie, co uczyniłem 6-go lutego 2014 roku. I…

Pan Burmistrz decyzją z dnia 6 marca odmawia  przesłania kserokopii protokołu  Najwyższej Izby Kontroli.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzja z dnia 9 kwietnia 2014 roku uchyla zaskarżoną decyzje i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.

Burmistrz  niezwykle” pieczołowicie i niezwykle wnikliwie”  rozpatruje decyzje SKO  przez  3 m-ce! i wydaje w dniu 14-go lipca 2014 roku, kolejną odmowną decyzję. Powołując się na tajemnicę skarbową oraz ochronę danych osobowych i …skomplikowany charakter sprawy?!

Teraz – uwaga!  W międzyczasie, Najwyższa Izba Kontroli  na mój wniosek, pismem z dnia 25  marca 2014 roku wnioskowany protokół przesłała bo tak stanowi prawo!  I czyni to w ustawowym terminie 14 dni!   IMG

Dlaczego więc, mając już na początku marca br., w ręku protokół kontroli kontynuowałem dalej sprawę wniosku  do pana Burmistrza? Bo chciałem Wam pokazać kolejny mechanizm spychologii obywatelu na „Berdyczów” stosowany przez Wiktorskiego z udziałem Machnowskiego.

Zwracam uwagę ze powszechnie znany jest nam protokół pokontrolny kontroli NIK a nikomu nie jest znany protokół kontroli. Te dokumenty różnią się objętością jak i szczegółowością informacji. Znając protokół kontroli poznacie szczegóły dlaczego Wiktorski z kontroli, zakasował  ocenę negatywną a  udzielone  umorzenia były nielegalne.

Teraz rozumiecie opór Pawła Wiktorskiego przed ujawnieniem protokołu  kontroli  przed społeczeństwem i radnymi.

A ja nie rozumiem dlaczego dalej był burmistrzem skoro publicznie zaprzeczył kontroli NIK a potem pisemnie twierdził że się …przejęzyczył.? Więcej na; http://www.zdrugiejstrony.org/finanse-gminy-kontrola-nik-kolejna-odslona/

Więc jutro…

P.S.  dodano 09.11.2014 g.23.00  załączam wyciąg protokolu z gminy Żałków gdzie po kontroli NIK zapadł wyrok. Po uważnej lekturze  powiem tak; Wiktorski to ma  szczęście  że takich wyborców  … ma

IMG_0002   IMG_0003   IMG_0005   IMG_0006 (2)