Zaznacz stronę

Dlaczego ważny?

W rodzinie planujemy jutrzejszy dzień, tydzień, miesiąc, rok i kolejne lata.  Strategia Rozwoju Gminy, to z kolei plan – kierunek rozwoju naszej Gminy. Uwzględniający nasze zasoby i możliwości rozwoju. Plan naszych … marzeń Opracowany  z udziałem mieszkańców i władz gminny. Ważny także ze względu na możliwośc pozyskiwanie funduszy unijnych czy innych źródeł finansowania. Każdy mieszkaniec powinien  aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia strategii bo … bez planu ani rusz!

Na  ostatniej sesji Rady Miejskiej, burmistrz pan Marek Wiliński apelował o aktywny udział, prosząc o wypełnienie stosownej ankiety.  Dla ułatwienia sołtysi otrzymali ankiety z zadaniem dostarczenia ich mieszkańcom. Ja co prawda nie dostałem (sic!) lecz pobrałem z strony internetowej urzędu i   wypełnioną ankietę osobiście oddałem w sekretariacie, żeby nie było ….

P.S.

Z moich  nie potwierdzonych informacji wynika iz stosunkowo niewielu odpowiedziało na apel Burmistrza. DLACZEGO?