Zaznacz stronę

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września, 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) 18 lipca br poprosiłem Burmistrza Lubienia Kujawskiego o informacje które  przedstawiam poniżej, załączając  odpowiedz  którą  przesłał w dniu 1 sierpnia br. Pan Paweł Wiktorski.

  1. Ja – Podanie kosztu całkowitego budowy sieci kanalizacyjnej na potrzeby mieszkańców w m. Kaliska – Gole.

Odp.- Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ze względu na trwające prace budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska ….nie posiada wytworzonej informacji w zakresie kosztu całkowitego budowy sieci kanalizacyjnej na potrzeby mieszkańców w m. Kaliska- Gole. Kwota realizacji etapu V, wynikająca z zawartej z wykonawca  umowy, wynosi na dzień złożenia wniosku 541 612,35 zł

Koszty realizacji poprzednich etapów budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska i Gole odzwierciedlone zostały w rejestrze zamówień publicznych z roku 2012 (poz.9), który to rejestr został Panu udostępniony e-mailem i pismem z dnia 10 marca 2013r (…)  IMG_0004

Komentarz;  w podanym rejestrze pod poz. 9 jest koszt  etapu I-go etapu nie ma – poprzednich czyli etapu II-III i IV jak w powyższej  odpowiedzi zaznaczono.

Kto z kogo robi idiotę?

  1. Ja – Podanie ilości przyłączy  i koszt jednostkowy przyłącza po stronie mieszkańca

Odp. – W świetle brzmienia pkt 2. Pana wniosku Urząd Miejski Lubienia Kujawskiego nie   posiada wytworzonej informacji publicznej w tym zakresie.

Komentarz; ufoludki zabrały się do poważnego przedsięwzięcia kosztującego miliony   złotych nie wiedząc ile będzie przyłączonych gospodarstw a tym samy czy przedsięwzięcie z punktu ekonomicznego ma sens. POGRATULOWAĆ!

  1. Ja – Obliczony roczny dochód  i  roczny koszt obsługi, amortyzacji itd. sieci po stronie gminy

Odp. – Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim nie posiada wytworzonej informacji publicznej w zakresie pkt 3. Pana wniosku.

Komentarz; jak wyżej, ufoludki nie oszacowały dochodów i kosztów eksploatacji. A jak się do tego teraz zabiorą to może wyjść za ścieki 6 zł / metr ³ jak w budynkach szkolnych ogrzewanie po modernizacji kotłowni,  też 6 zł/metr ². POGRATULOWAC!

  1. Ja – Podanie zagęszczenia, liczby osób na jeden kilometr budowanej sieci

Odp. – Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim nie posiada wytworzonej informacji    publicznej w zakresie pkt 4. Pana wniosku.

Komentarz; o ile pamiętam to specjaliści /unijni/ obliczyli ze jeżeli na jeden kilometr sieci  kanalizacyjnej „przypada” mniej niż 120 osób nie finansują tego przedsięwzięcia, bo jest nieopłacalne. Nasza kanalizacja jest budowana z pieniędzy naszych, jest to ekwiwalent za wycięcie drzew pod autostradę. Przypomnę iż taki ekwiwalent dostały także  inne gminy i nie było to jakąś  szczególna zasługa pana Wiktorskie jak trąbi na lewo i prawo. No to jak opłacalna czy nie?

  1. Ja – Podanie terminu oddania sieci do użytku

Odp.- Odnośnie pkt 5. Pana wniosku nie ma ściśle określonego terminu oddania sieci do użytku. Termin wykonania aktualnie realizowanego etapu budowy przedmiotowej sieci został określony w umowie na dzień 29 sierpnia 2014 r.

Komentarz; czyli jak „dobrze” pójdzie … kilka lat i temat można młócić dla potrzeb marketingowych   ku chwale panującego. Ja juz się pytałem dlaczego nie ogłoszono przetargu na wykonanie całego zadania w ciągu roku.  Przecież to kwestia doboru wykonawcy. A, oddanie sieci do eksploatacji przed wyborami dodałoby splendoru władcy!?

  1. Ja – Informacje, czy w związku z budowa w/w sieci  istnieje potrzeba modernizacji istniejącej oczyszczalni w Lubieniu.

Odp. – Bezpośrednio w związku  z budową przedmiotowej sieci nie istnieje potrzeba modernizacji istniejącej oczyszczalni w Lubieniu Kujawskim, pośrednio – z uwagi na ewentualną rozbudowę sieci istniejących lub na dostosowanie oczyszczalni do nowych technologii – taka potrzeba może zaistnieć.

Komentarz; przyjmuję do wiadomości.

  1. Ja – Termin rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kłóbka oraz termin   zakończenia – oddania sieci do użytku oraz jak powyżej pkt 1÷4

Odp. – W zakresie pkt 7. Pana wniosku nie ma ściśle określonych terminów rozpoczęcia i zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kłóbka. Według harmonogramu rzeczowo – finansowego planowanego zadania zakończenie budowy tej sieci określono na 31.12.2015 r. W pozostałym zakresie tego punktu Pana wniosku Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim nie posiada wytworzonej informacji publicznej.

Komentarz; jak wyżej.