Zaznacz stronę

Uważamy, że nasze postulaty są szczególnie istotne w obliczu kryzysu demokracji przedstawicielskiej, z jakim mamy dziś do czynienia w Polsce. Obserwując zachowania decydentów, niejednokrotnie trudno oprzeć się wrażeniu, że zamiast służby mamy rządy. Zamiast dbałości o dobro wspólne, jest troska o dobro partyjne lub prywatne. Zamiast pokory, jest pycha…  czytamy na www.obywateledecyduja.pl

Oglądaj spot z cenzurą słowa:

http://www.youtube.com/watch?v=OZor0-2cEzc

ten sam spot jest na youtube bez cenzury, dla zachowania czystości języka nie podam adresu.