Zaznacz stronę

Przed Toruniem, Brodnicą, Ciechocinkiem, Włocławkiem, itd.

Torunianie oraz turyści mogą korzystać tylko z dwóch miejskich hotspotów. Obejmują zasięgiem Rynek Staromiejski i Nowomiejski. Miejskie hotspoty nie widnieją jednak na mapie, którą niedawno opublikował w internecie Urząd Komunikacji Elektronicznej. Więcej hotspotów mają takie miasta i gminy, jak: Lubień Kujawski (pięć punktów), Ciechocinek (cztery) czy Brodnica (trzy).Do dnia 23 października 2013 roku na terenie  całego województwa kujawsko-pomorskiego uruchomiono łącznie 55 hotspotów. W powiecie włocławskim uruchomiono 5 hotspotów z czego wszystkie na terenie naszej gminie. Lokalizacje hotspotów: budynek Urzędu Miejskiego, Szkoła Podstawowa w Kaliskach, Zespół Szkół w Kłóbce, Plac Wolności. Trwają prace nad uruchomieniem nadajnika w okolicach stacji CPN Orlen. Szczegóły dotyczące hotspotów gminnych Urząd Komunikacji Elektronicznej – hotspoty w Polsce Źródło: www.pomorska.pl < Czytamy na stronie Lubienia Kujawskiego.

informacji uzyskanych od mieszkańców  wynika ze wcale nie jest tak pięknie jak podaje administrator strony Lubienia. Dziś zrobiłem szybki rajd. Przy ZPO -jest połączenie. Plac Wolności- z problemami ale jest. Dom Dziecka i dalej do stacji paliw – połączenia brak. Jako ciekawostka podam że wszędzie jest sygnał firmy „ESNET”/ od kiedy ta firma udostępnia sygnał – kto wie?/Proszę czytelników o  informacje nt odbioru bezpłatnego sygnału internetowego w mieście i na terenie gminy.A tak nijako przy okazji – czy wystąpił Pan Burmistrz z wnioskiem o komputery i bezpłatne łącza internetowe dla niezamożnych gospodarstw domowych z naszej gminy?. Termin  do – 31 pazdziernika br. Projekt przewiduje dostarczenie wsparcia dla 3000 osób naszego województwa.(…) To kontynuacja naszych działań na rzecz eliminacji wykluczenia cyfrowego. Jak wiadomo, bez komputera i internetu oraz umiejętności korzystania z zasobów i możliwości komunikacyjnych, jakie daje sieć, trudno funkcjonować we współczesnym społeczeństwie. Tym programem de facto wyręczamy gminy w ich statutowych obowiązkach. Zdecydowaliśmy się na to, bo samorządowi województwa łatwiej pozyskać środki na tak duże przedsięwzięcie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.