Zaznacz stronę

W związku z planowaną budową chodnika przy drodze powiatowej Lubień Kujawski – Kanibród (…)…  informujemy o możliwości zakupu od Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Jarantowicach drewna opałowego – jesionów znajdujących się w pasie drogowym.

Czytaj> http://www.lubienkujawski.pl/index.php/aktualnosci1/967-informacja-o-mozliwosci-zakupu-drewna-opalowego

No i proszę. Inwentaryzują! Sprzedają! Kasę mają i na zbożne cele przeznaczają .

A u nas?

W dniu 15 czerwca br.  wnioskowałem  do burmistrza o informacje publiczna wnosząc o (…)     Podanie ilości pozyskanego drewna z wycinki  drzew dokonanej przez gminę /komunalkę/ za lata 2015 ÷ 2017 /do dnia wpłynięcia wniosku/ z wskazaniem miejsc wycinki oraz sposobem zagospodarowania pozyskanego drewna.

Pismem z dnia 30 czerwca br  Burmistrz  informuje  –Urząd Miejski nie prowadzi działalności  związanej z pozyskiwaniem drewna  oraz nie prowadzi w tym zakresie  stosownego rejestru.

Na zadane w dniu  4 lipca br, tożsame pytanie do kierownika ZGKiM uzyskałem  odpowiedz następującej treści 

(…) W kwestii miejsc, gatunków, stanu fitosanitarnego drzew oraz jego zagospodarowania należy się zwracać do władz gminnych, bowiem to one sa dysponentem wyciętych drzew.

Nikt nic nie wie?

A bezspornym faktem jest, że Urząd Miejski prowadził i prowadzi wycinkę  drzew na nieruchomościach będących własnością Gminy. Pan Burmistrz na przestrzeni  2015 – 2017 / do 30-go czerwca/ roku otrzymał wg moich wyliczeń, 18 – ście decyzji od  Starosty Włocławskiego zezwalającej na wycinkę drzew. Te decyzje sa dostępne w urzędzie.  Skoro tak, to ścięte drzewo musiało być w jakiś sposób zagospodarowane czy rozdysponowane.        I o taką informację wystąpiłem. To jest dość kuriozalna sytuacja . Nikt nic nie wie?! Czyżby?

 

USTALIŁEM, że w/w okresie  wycięto drzew  – 134 szt.

W tym;  o obwodzie pnia na wys. 130 cm –  do 100 cm > 47 szt.,   ponad 100 cm  >  62 szt., ponad  200 cm > 21 szt., ponad 300 cm > 4 szt.

P.S. Panie Burmistrzu, naprawdę nic Pan nie wie?