Zaznacz stronę

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprosiłem  burmistrza Pana  Marka Wilińskiego o;

  1. podanie przewidywanej ilości osób która znajdzie zatrudnienie w powstającej kopalni soli,
  2. podanie przewidywanej sumę  środków finansowych wpływających na rzecz Gminy  z kopalni soli z rozbiciem na  źródła pochodzenia np. CIT, podatek od nieruchomości, opłaty wydobywcze
  3. oraz informacje o wynikach prac wiertniczych wykonanych wiosną tego roku określających przydatność złóż zlokalizowane na terenie naszej gminy  do wykonania kawern i magazynowania paliw

Burmistrz przekazał mój wniosek do „Kopalni Soli Lubień” twierdząc ze nie posiada w/w informacji > IMG

ZADZIWIAJĄCE! Burmistrz przeczy sam sobie.

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego wielokrotnie publicznie informował radnych, mieszkańców  i cały …”świat” o przewidywanej wielkości zatrudnienia,  przewidywanych dochodach finansowych dla gminy z działalności kopalni soli.  W wrześniu br informował, że ostatnio wykonane  odwierty potwierdziły obecność soli.

Możecie sami się o tym przekonać czytając, słuchając i oglądając wideo nagranie. O czym w poniższych linkach  >

http://promocjewloclawskie.pl/lubien-kujawski/orlen-otworzy-kopalnie-soli-w-lubieniu-kujawskim

http://promocjewloclawskie.pl/lubien-kujawski/powstanie-kopalnia-soli-w-lubieniu-kujawskim-beda-nowe-miejsca-pracy

http://www.radiopik.pl/5,52179,pkn-orlen-inwestuje-w-lubieniu-kujawskim

http://www.kujawy.info/material-video/czerwona-kanapa-marek-wilinski-3/

nie wspominając o artykułach w prasie lokalnej podającej w/w dane za burmistrzem.

Dziwić musi  wykazany  brak wiedzy  po stronie burmistrza w zakresie przydatności złóż  solnych  do  wykonania kawern i magazynowania paliw.

A dlaczego o ta wiedzę zapytałem?

Na portalu  > http://lubien.net/?p=4024   i   http://lubien.net/?p=4110  ukazała się informacja sugerująca że budowa zbiorników pod gaz i ropę stoi pod znakiem zapytania.  I co  istotne.  To, że wiedzę o tym posiada burmistrz Marek Wiliński i przewodniczący RM Marek Małachowski. Postanowiłem więc zapytać u źródła. Stąd moje zapytanie do naszego burmistrza Pana Marka Wilińskiego, który odesłał moje pytania do „Kopalni Soli Lubień” twierdząc ze w tej sprawie nie posiada informacji.

Szanowni Państwo! Od lat kilkudziesięciu, wiadomym jest iż gmina Lubień i gmina Łanięta na „soli stoją”. I dziś wiadomym jest, ze tą sól można eksploatować.  Wg mnie nie mamy wiedzy /-  ja nie mam/ czy po wypłukaniu soli z górotworów w tzw.  kawernach można będzie magazynować gaz i paliwo płynne. Bo przecież głownie o to chodzi?!

Na zakończenie .

Dla nas zwykłych zjadaczy chleba  rzecz zasadnicza. I chyba najważniejsza. Każdy rok zwłoki a nie daj boże „zamkniecie” inwestycji na nieokreśloną odległość czasowa to rzecz  wielce niepożądana!

Dlatego tak ważne jest abyśmy my mieszkańcy i władza samorządowa wiedzieli na czym stoimy. Będzie „eldorado” czy nie będzie?. Czy możemy już teraz a konto przyszłych dochodów / znacznych/  już dziś  śmiało patrzeć w przyszłość i śmiało móc  już teraz(!) kredytować rożne ważne inwestycje podnoszące zamożność mieszkańców i standardy jego życia  czy …

LUDZIE! – nie bójcie się pytać. Gdy tylko otrzymam odpowiedz  z KSL zostanie ona upubliczniona mieszkańcom

P.S.  …a gdy gaz będzie pod ręką to być może gazyfikacja gminy …. pomarzyć(!) dobra rzecz. Czemu nie.