Zaznacz stronę

 3 stycznia  2013 r     do Pana Pawła Wiktorskiego składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej o poniższej treści

Na bazie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do Burmistrza Lubienia Kujawskiego /sygn. akt LBY – 4101-10-06/2011 P/11/163/ przez Najwyższą Izbę Kontroli z dnia 27 lipca 2011roku oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września, 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o podanie n/w informacji;

1.W nawiązaniu do informacji zawartej w pkt I, ppkt b) niniejszego wystąpienia, proszę o podanie nazwy przedsiębiorcy / podatnika/, któremu 9 decyzjami udzielono ulg na łączną kwotę 287.150,00 zł ( w tym umorzenia na kwotę ogółem 234.337,00 zł ).

 

2.W nawiązaniu do informacji zawartej w pkt. I ppkt. d), niniejszego wystąpienia, proszę o podanie nazwy przedsiębiorcy /podatnika/, któremu umorzono kwotę 12.465,00 zł

 

3.W nawiązaniu do informacji zawartej w pkt. I ppkt e), niniejszego wystąpienia, proszę o podanie nazwy przedsiębiorcy /podatnika/, któremu odroczono termin zapłaty zaległości podatkowej, bez wniosku podatnika na kwotę ogółem 52.813,00 zł. Podanie nazwy przedsiębiorcy /podatnika/, któremu umorzono również zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za budowle wysypiska od nieczystości, podczas gdy podatnik o taka ulgę nie występował .

Po dwóch latach ! – 25 marca 2015 roku otrzymałem wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego czytaj > IMG_0001  uchylający decyzję Burmistrza i Samorzadowego Organu Wykonawczego

To ogromna dla mnie satysfakcja wygrać po raz kolejny z byłym tuzami władzy.