Zaznacz stronę

monitoring_kameraNa  zebraniu mieszkańców w sprawie  wykorzystania funduszu sołeckiego w 2016 roku , postanowiono głosami  nielicznie zebranych / kilkanaście osób/ – zainstalować  monitoring wizyjny miasteczka, który na ta chwilę jest realizowany.

Monitoring  wizyjny jest coraz powszechniejszy i  jako taki jest skutecznym narzędziem w sferze zapewnienia   bezpieczeństwa publicznego.

Jednakże  monitoring, na zapowiadaną skalę / osiem kamer/  w  tak małej miejscowości  / przy bardzo niskich  wskaźnikach przestępstw i wykroczeń przeciwko osobie i mieniu/, to bodajże ewenement na skale krajowa.

Ciśnie się pytanie – czy  na-ten-czas,  koniecznie niezbędny. Czy nie ma innych pilniejszych  spraw do załatwienia, chociażby pilna poprawa wizerunku miasta. I skąd ta pewność że monitoring jest jedynym środkiem zaradczym  na coraz powszechniejsze zjawisko brutalizacji i bezprawność zachowań ludzkich.? A skoro – nie!? To co,  a raczej kto?  jest  tym antidotum.

To tyle tytułem wstępu. – cdn.

Dodano 02.08 g.23.00

Kontynuując.  Kamer ma być  8 szt. Na  obecną  chwilę, zainstalowano kamery na:  1. ZPO /wgląd na plac zabaw/ – 2. Centrum Kultury- 3. pawilon GS /   obraz   z tej kamery można obserwować na stronie internetowej urzędu/  – 4. plac komunalki-  i 5. teren przed Urzędem Miejskim. Przewidywany koszt  ok. 30 tys. zł. Wg przekazanej informacji przez  przewodniczącego komisji bezpieczeństwa, radnego Adama Maciejewskiego trwają przemyślenia  o lokalizacji pozostałych trzech  kamer. Radny chętnie widziałby kamery obserwujące ciągi komunikacyjne  przy wjazdach i wyjazdach z miasteczka. Chętnie widziałby także kamery monitorujące   skwer  nad jeziorem, trak spacerowy do amfiteatru i sam amfiteatr. Sa to miejsca szczególnie narażone na  akty wandalizmu.

Burmistrz Marek Wiliński informuje iż planuje się  aby szósta kamera monitorowała tarasy, siódma stadion miejski a ósma drogę krajową wjeżdżając od strony Łodzi. I jak dodaje jest czas do końca roku aby spiąć system monitoringu miasteczka.

Mniemam, że Czytelnicy sa już po lekturze programu Polsat Play –polska w monitoringu –to możemy kontynuować dalej. Najbardziej skuteczny monitoring to taki kiedy obraz jest na bieżąco monitorowany  przez operatorów w wyniku czego efektem jest  natychmiastowa  reakcji odpowiednich służb.

Nasz  monitoring nie ma takiego sprzężenia. Oparty jest na najprostszej zasadzie  – nagraj – skasuj – nagraj, itd. A to oznacza że   poszkodowany, świadek czy osoba zgłaszająca zdarzenia musi sama wywołać  „reakcje” Np.  świadek   zgłasza policji zdarzenie. Ta wszczyna określone procedurą czynności, w tym m.in. przegląda lokalny monitoring. A gdy sprawa trafia do sądu, świadek składa zeznania i po sprawie.

Może coś z faktu. Pan Adam  Maciejewski będąc przed laty naocznym świadkiem próby niszczenia mienia na przystanku PKS przez trzech rosłych łobuzów- interweniował . Na początku był sam,  po chwili dołączył kolega z pracy. Jak mówił nie było sensu i fizycznych możliwości  dalej sie szarpać bo cel został osiągnięty, policja powiadomiona. Sami nie byli w stanie ich zatrzymać. Łobuzeria dała dyla. A świadkowie – gapie pytali dlaczego ich puściliście? (sic!)

Pan Adam mimo ze minęło kilka lat, gorzko wspomina to zdarzenie i do dziś nie rozumie dlaczego nikt nie próbował im pomóc.

Gdzieś ok. roku temu lokalne media opisywały historie chłopaka który na Placu Wolności w Włocławku godzinach wieczornych  został brutalnie pobity tylko dlatego ze stanął w obronie zaczepionej dziewczyny. Dziewczyna głośno rozpaczliwie wzywała pomocy. Nikt im nie pomógł. Centrum – ludzie – postój taxi – i kamera która nie „rozpoznała” bandytów . Itd.

Wg wypowiadających się ekspertów w w/w  programie cyt; – okazuje się ze obecność wszelkiego rodzaju monitoringu nie powoduje tego ze człowiek staje się bardzie moralny , bardzie prawy chociażby z w sensie etycznym. Monitoring nie powoduje że stajemy się lepsi. Tak było na początku pojawienia się monitoringu. Obecność kamer znacznie spowszedniała i na ulicach niespecjalnie się nimi przejmujemy. Zachowujemy się normalnie, nie gramy, ale często te zachowania są dziwne i niespodziewane

Monitoring jest skutecznym i pożądanym narzędziem.  Jednakże z życiowego doświadczenia uważam, ze  jednym z najbardziej skutecznych środków zaradczych  na coraz powszechniejsze zjawisko brutalizacji i bezprawność zachowań ludzkich, są przede wszystkim pro- pozytywne postawy i zachowania ludzkie. Żadne odkrycie a jednak … jest się czego bać?!

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KP w Kowalu

Koniec.