Zaznacz stronę

Na stronie UM znajdziecie Państwo krótką informacje dotycząca  budżetu gminy na 2017 rok > http://www.lubienkujawski.pl/index.php/aktualnosci1/696-budzet-na-2017-rok-uchwalony   w której czytamy

Wiliński

 (…)Wydatki przyjętego budżetu opiewają na kwotę ponad 33 milionów złotych. Z tej kwoty prawie 10 milionów złotych stanowiły będą wydatki inwestycyjne. Rok 2017 będzie, więc dla gminy kolejnym rokiem wysoce inwestycyjnym. Wśród przyszłorocznych inwestycji planowanych do realizacji priorytetem będą nadal inwestycje drogowe, realizowane będą również inne inwestycje jak m.in. w gospodarkę wodno-ściekową poprzez budowę kanalizacji w Kłóbce czy nowego ujęcia wody w Kaliskach. …

Ja –  po lekturze uchwały budżetowej;

dochody przyjętego budżetu opiewają na kwotę poniżej 32 milinów złotych.  Dług  gminy rośnie  i  na koniec roku 2017  wynosić  będzie ponad 6 milionów złotych. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych stanowią  kwotę ponad 3 miliony złotych…

I tak oto, obie informacje aczkolwiek prawdziwe, nie mniej jednak diametralnie się  różniące, mają  w zamyśle autorów wspólny cel.

JAKI?

dodano 22 stycznia g.09.30

Pytanie – JAKI?   zawisło w przestrzeni publicznej i niech tam pozostanie.

I na tym   zakończyłbym, gdyby  nie przypomniała mi się informacja  umieszczona na stronie urzędu miasta  Kowala.  Burmistrz, pan Eugeniusz Gołębiewski, komunikuje; –

W piątek 18 listopada br. w remizie OSP odbyło się zebranie konsultacyjne w sprawie projektu budżetu Kowala na rok 2017. W zebraniu udział wzięło około 120 osób, w tym przedstawiciele władz Miasta, z Burmistrzem, radnymi Rady Miasta oraz Komendantem Komisariatu Policji w Kowalu. W pierwszym punkcie głos zabrał skarbnik Karol Bednarek, który przedstawił prezentację na temat założeń projektu budżetu Kowala na przyszły rok.

więcej czytaj; http://www.kowal.eu/?id=3&news=2035

i tak oto mieszkańcy  Kowala na etapie konsultacji zostali zapoznani z założeniami  projektu budżetu Kowala na obecny rok i  mieli możliwość przedstawienia swoich ewentualnych uwag, propozycji i wniosków do budżetu.

Takie zachowanie uważam za  przykład budowania dobrych wzajemnych relacji, więzi i wzajemnej akceptacji miedzy władza a mieszkańcami. Bo czyż to nie budujące i inspirujące, kiedy włodarz wykłada na „talerz”; co- kiedy- gdzie i dlaczego, będzie robione. I na dodatek  pyta – co o tym myślicie? Czyż to nie budujące gdy władza z uwaga wsłuchuje się w głos publicznie wypowiedziany.

 

Polecam także; http://kowal.eu/media/1/2016/informator%2036/informator%2046%20do%20internetu.pdf

Burmistrz Kowala o zamierzeniach budżetowych na dany rok informuje mieszkańców także w formie listu . Poniżej list na 2016 rok   ;  http://www.kowal.eu/?id=3&news=1803. /na  2017 – w opracowaniu/

 

p.s. chciałem zapoznać się z budżetem naszej gminy na ten rok, ale jak na razie go nie ma na stronie UM.  Co prawda na rok ubiegły informacja była już zamieszczona w połowie listopada a tu póki co mamy kończący się styczeń.

Koniec.