Zaznacz stronę

W poniedziałek 1-go grudnia  o godz. 10.0 w Ośrodku Kultury odbędzie  sie I sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza Lubienia Kujawskiego. Serdecznie zapraszam.

godz 13.00  1.12.2014r

Było wzruszające ślubowanie. Było budujące i   tchnące optymizmem  słowne wystąpienie pana Marka Wilińskiego do licznie zgromadzonych mieszkańców. Można rzec,  nowo- mianowany Burmistrz przystąpił do pracy.

Radni złożyli ślubowanie na rzecz budowania wspólnoty samorządowej i dobra jej mieszkańców. Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano 10 głosami „za” pana Marka Małachowskiego. Na wice- przewodniczącego  RM wybrano 10 głosami „za” panią Jolantę  Grauman.

Link do wyników wyborów w naszej gminie    http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/041811