Zaznacz stronę

9 000 000 zł

9 mln! zł dotacji dla gminy Lubień Kujawski na rzecz realizacji projektu pn „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko – pomorskiego w związku z budowa autostrady A-1 w latach 2011-15”… czytaj więcej

http://www.zdrugiejstrony.org/wp-content/uploads/2012/12/20121230-img1.pdf

Od dawna,  tajemnica poliszynela dla „wtajemniczonych” jest istnienie stosownych porozumień dotyczącej rekompensaty za utracone dobra przyrodnicze w związku z budową autostrady A-1. Dotychczas nieznana była ostateczna kwota dotacji. To porozumienie ostatecznie zamyka starania wszystkich zainteresowanych wójtów i burmistrzów województwa kujawsko –pomorskiego. Generalnie, środki te winne być wykorzystane na działania proekologiczne takie jak m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizację, usuwanie eternitu, montaż kolektorów słonecznych montaż foto-galwanicznych lamp oświetleniowych itp. etc.

Zaskakiwać, może fakt, że dwie gminy błyskawicznie zareagowały, / były wcześniej przygotowane/ i już skorzystały z dotacji a naszej gminy tutaj nie widać. Ale nie bądźmy w gorącej wodzie kąpani.  Taka góra  kasy jednakowoż wymaga  dobrego marketingu dla realizacji obecnych i dalekosiężnych planów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w połączeniu z wskazaniem jedynego ojca sukcesu, wspartego… cdn.