Zaznacz stronę

NIK-najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty są oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organow władzy i społeczeństwa, przeprowadził w 2011 roku  w Gminie kontrolę w zakresie udzielania ulg w odniesieniu do podatków stanowiących jej dochód.

http://www.zdrugiejstrony.org/wp-content/uploads/2012/12/20121216-img0.pdf

 

Kontrola realizacji dochodów z podatków przez jednostki samorządu terytorialnego jest podejmowana przez NIK , w obszarach występowania nieprawidłowości mających wpływ na sferę finansową. Wprowadzanie przez rady gmin zwolnień podatkowych, obniżanie stawek podatkowych oraz udzielanie ulg indywidualnych w podatkach stanowią obszar wysokiego ryzyka występowania nieprawidłowości, w tym ryzyka korupcji.

 

Jak wskazują wyniki niniejszej kontroli, obszarem występowania nieprawidłowości jest udzielanie ulg indywidualnych przez gminne organy podatkowe, czyli przez pana Burmistrza

Do wyeliminowania takich nieprawidłowości jest konieczne wprowadzenie skutecznej formy kontroli nad poprawnością wydawanych decyzji w zakresie ulg podatkowych. Takim NIK-iem na szczeblu gminy jest Komisja Rewizyjna. Mogłaby to czynić gdyby chciała ale nie chcieli nie umieli a do siebie …– diety za „ciężką” pracę .

Będąc radnym chciałem się dostać do tej komisji. Przegrałem, ale czy naprawdę to ja przegrałem?  Wówczas to usłyszałem – „ nie wpuszcza się lisa do kurnika” .

 

Nieprawidłowości te, mają negatywny skutek zarówno wymierny, w postaci uszczuplenia budżetu  jak i w postaci społecznego odbioru naruszeń prawa, nierzetelności czy naruszania zasady równego traktowania podatników.

 

A ja sobie śpiewam; Zośka! … zielone, zielone oczy masz, co mi dasz, jak ja Ci dam!

CDN