Zaznacz stronę

Kłamał Wiktorski, mówiąc(…)alenie było NIK-u  ma pan błędne informacje. Nie było u nas NIK-u ( …) dobrze tyle co mogę to powiemcyt.  Pana  Wiktorskiego,odpowiadającego na pytanie mieszkańca ws kontroli NIK-u. Odsłuchując załączone nagranie dowiedzą się Państwo żeto nie był koniec kłamstw. Dalej było jeszcze gorzej.

 

[wpcol_1third id=”” class=”” style=””][vsw id=”XBbeEdAnwK4″ source=”youtube” width=”160″ height=”120″ autoplay=”no”]

[/wpcol_1third]

[wpcol_1third id=”” class=”” style=””][vsw id=”yrqFQUKZpUk” source=”youtube” width=”160″ height=”120″ autoplay=”no”]

[/wpcol_1third]

[wpcol_1third_end id=”” class=”” style=””][vsw id=”OqSnTz0pFQs” source=”youtube” width=”160″ height=”120″ autoplay=”no”]

[/wpcol_1third_end]

 

http://www.zdrugiejstrony.org/wp-content/uploads/2013/03/20130310-add1.pdf

31 minuta nagrania – zabiera głos mieszkanka Lubienia, mówi o podatku od nieruchomości. Polecam wysłuchać tej gorąco oklaskanej, niezwykle pouczającej wypowiedzi. Jakich poniekąd było wiele na spotkaniu mieszkańców w dniu 17 grudnia ubiegłego roku.

Po jej wypowiedzi, „ riposta” Pana Wiktorskiego ( 44 min. 40´´ nagrania)… Akceptuje w pełni to oburzenie. Ja jestem… Ja już umorzyłem stu dwudziestu ludziom podatek. Emerytom /chwila hałasu/ … nawiąże do tego protokołu, co pan tam pyta, to tam pan się dowie / niezrozumiałe kilka słów/.

Proszę panią, stu dwudziestu emerytom. Wcześniej mieliśmy uchwale podatkowa, w której renciści, emeryci powyżej jakiejś puli, byli zwolnieni. Wojewoda nam to uchylił, bo rzekomo jest to niezgodnie z prawem

 W tym roku podjęliśmy innym sposobem… ja uważałem. To, w tym roku podjęliśmy…innym sposobem i to wtedy, w tej chwili przejdzie Wszyscy renciści, emeryci, którzy maja powyżej 40 metrów już więcej płacić nie będą. Tylko do 40 i tysiąca metrów kwadratowych gruntu / gwar na sali/…no to jest do 40 metrów…/ tumult niezrozumiałych głosów z sali/

…Ja nie wymyślam podatków. My jesteśmy od podatków. My jesteśmy do tego by je uchwalać. Ale nie to, że ten bierzemy, tamten nie bierzemy. My nie możemy ten sposób. Ja tez się niektórymi rzeczami nie zgadzam / głos z sali … czy to prawnie nie możemy zmienić, ze może być mniej ….. / Nie, nie raz to było na Konwencie wójtów, ale to jest tak jak by grochem o ścianę

 I stąd ten pomysł radnych by te kominy rencistów, emerytów uciąć i to się udało uciąć, już nie będzie takich sytuacji, że ktoś dostał trzy tysiące podatku, bo ma stodołę, no i również za oborę. Jest emerytem i dostał trzy i pól tysiąca podatku.. A płacił z gospodarstwa. Jak miał gospodarstwo, płacił osiemset złotych. No takie sytuacje były. I jakbyście sobie tutaj popatrzyli sobie na ta ulotkę, która tu chodziła w swoim czasie, to tam takie przypadki są wytknięte mojej osobie. Ja mogę z nazwiska powiedzieć, komu umorzyłem. Właśnie w takich sytuacjach. Rencistom i emerytom. To tu, zostałem wyszydzony, że ja takie rzeczy robię. No proszę, państwa, no to, to się kłóci ze sobą. Ja chcę tutaj… zobowiązałem się na zebraniu rencistów emerytów, ze pomogę w tej sytuacji, że te naliczenia.. Takie duże. Decyzją indywidualną 120 podań zrobiłem. No to zostałem wytknięty.

O patrz tu!. Umarzasz!. Nie!. I to chodziło. Przecież ja to mogę pokazać tą ulotkę. Nazwiska im mogę tu podać. Nie!. Źle! I teraz wracam do tego, co pan tam niby zaczyna.  Cos pan wie, ale nie wie pan, do końca, co?. Proszę pana, bo widzi pan, że jak umarzając tym ludziom podatek, jak mnie skontrolowali, to się czepiali do tego, że ja to robie. Powinienem … kupę papieru od ludzi żądać, żeby im ten podatek umorzyć. A ja wziąłem tylko tyle. Tyle, co trzeba, żeby decyzje podjąć. I to już się kontrolującym nie podobało, dlatego że nie chciałem ludzi zamęczyć załącznikami. No to mi to wytknięto. Oczywiście, to nie jest żadna restrykcja, tylko wskazanie, ze powinno się więcej dokumentów żądać żeby wykazać sytuacje podatników.   No ma pan odpowiedz jak pan to sobie przeczyta to jest to …Dokładnie. Mam dalej tłuc tych ludzi i wołać te papiery?

 Ja; Nie jest totak jak Pan mówi no, ale już omińmy ten temat, bo o tych śmieciach mamy gadać- rozmawiać (…)

Pan Wiktorski … jak nie wygodne to już, uciekajmy z tematu. Oczywiście.

 (…) Panie Koralewski, \pan dużo pisze, to pan napisze….

 

Panie Wiktorski. Nie uciekam od tematu.  Więc pisze, bo cenie sobie prawdę i nie mogę znieść tych wszystkich kłamstw, które sypie Pan nam, jak z rękawa

Proszę z najwyższa uwagą przeczytać kolejny raz załączony protokół, zwracając uwagę na moje podkreślenia w protokóle.

Najwyższa Izba Kontroli dokonała w 2011 roku kontroli naszego Urzędu w zakresie udzielania ulg podatkowych za okres 2008 -2011 (I kw.), oceniając negatywnie działania Pana Burmistrza w kontrolowanym zakresie. Stwierdzenie NIK-u, że udzielenie w kontrolowanym okresie w/w ulg przez Pana Wiktorskiego było nielegalne, dopełnia obraz niekompetencji w tym zakresie.

15 decyzji ulg indywidualnych, było podstawą do sformułowania w/w oceny

– Dziewięciokrotnieudzielono ulg jednemu podatnikowi w zapłacie podatku na łączną kwotę 287. 150,00 zł. pkt 1 f), w ciągu 3 lat! Średnia na ulgę wynosi 31.905,55. Czy taka kwota może być przypisana emerytowanemu rolnikowi? Dodatkową przesłanką wykluczająca emerytowanego rolnika, jest fakt, że chodziło o ulgę w ramach pomocy de minimis, pk1b).

– Jedna decyzja, jeden podatnik i umorzenie kwoty 12.465,00 zł, która nie stanowiła zaległości podatkowej pkt1d). To nie  ten „komin” o którym Pan mówi!

– Pięć ulg w zapłacie podatku na łączną kwotę 30.392,00 zł samorządowemu zakładowi budżetowemu ZGKiM, pkt1g) – jeden podatnik.

Razem – 15 decyzji – trzech podatników.

 

Protokół wg mojej oceny w żadnym podanym przypadku przez kontrolujących nie odnosi się do przywoływanych przez pana Wiktorskiego, rencistów i emerytów.  Tak sadzę, na podstawie lektury” naszego” protokołu.  Czy którąkolwiek z tych 15-u decyzji można przypisać emerytom, rencistom?  Co Pan właściwie chciał powiedzieć panu Darkowi B.? I mieszkańcom? Pan zasłania się – kupą papieru.

PAN, PANIE WIKTORSKI- PODKREŚLĘ – KŁAMIE LUDZIOM PROSTO W OCZY – NA ZEBRANIU GDZIE BYŁO OKOŁO 200 OSÓB. TO SIĘ W OGÓLE NIE MIEŚCI W GŁOWIE, ŻE TAK MOŻNA TRAKTOWAC LUDZI, KTÓRZY ZAWIERZYLI I ODDALI NA PANA GŁOS.

Ja informuję o łamaniu prawa i o niedbałości o finanse Gminy.

Czytając protokóły, innych Delegatur NIK wnioskuję, iż kontrolujący z szczególną uwagą badali decyzje dotyczące najwyższych kwot, przyznanych ulg podatkowych.

U nas -15 decyzji.

 

W raporcie, czytamy pkt 4 – nie wprowadzono procedur kontroli finansowej sprawowania nadzoru nad realizacja dochodów Gminy,. Po co skoro tak dobrze jest? Tylko te wstrętne papiery!!!

Dalej.  Brak pkt 3 w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej za lata 2008-2010. Na tą nieprawidłowość, pomimo wyraźnego wskazania ze strony kontrolujących, burmistrz wcale nie zareagował.. Informacja ukazała się po upływie roku. Wtedy, gdy w Urzędzie Miejskim pojawiła się kolejna kontrola. Tym razem Regionalnej Izby obrachunkowej. No i co, dalej nie ma wykazu za 2008 rok. Tajemnice… tajemnice… tajemną rzecz skrywają?

 

Udzielenie 15-u ulg na łączną kwotę319.696,90 złw tym samych umorzeń na kwotę 266.883,90 zł, spośród których Pan Burmistrz udzielił osobiście ulg na kwotę 249.285,90 zł, a w tym same umorzenia na kwotę 236.676,90 zł.  Przy braku w wielu przypadkach jakichkolwiek dowodów i gdy Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że naruszenia te miały charakter istotny. Mające cechy pomocy o charakterze stałym. Implikuje to, pytania, jakie to były kryteria?. ładne oczy?, gruby portfel?, czy może duże wpływy, aby wskazać, na, kogo glosować w najbliższych wyborach? A widzimy tutaj znaczące kwoty. Kwoty, które mogliśmy wydać z głową.

W ramach informacji publicznej zapytałem Pana Wiktorskiego – komu udzielono w/w ulg. Odpowiedz jest negatywna z powołaniem się na tajemnicę skarbowa zgodnie z art. 293 ustawy – Ordynacja podatkowa.

A szkoda, że prawo nie pozwala nam poznać beneficjentów przyznanych ulg podatkowych. w/w przypadkach. Nieprawdaż?

 

Pan Wiktorski twierdzi, iż nie poniósł specjalnej restrykcji (…) tylko wskazanie, ze powinno się więcej dokumentów żądać żeby wykazać sytuacje podatników…

Pan Wiktorski, o zgrozo nie rozumie faktu, że kontrolujący ocenili jego działania negatywnie. Otrzymał wytyczne i zalecenia do natychmiastowej realizacji.

Czytam w wprowadzeniu do protokołu Delegatury NIK w Rzeszowie   …(…) Należy odnotować, iż pozytywnym sygnałem mającym wpływ na ograniczenie dowolności przyznawania ulg podatkowych jest fakt, iż w wyniku zawiadomienia skierowanego do Prokuratury przez Delegaturę NIK w Rzeszowie zapadł wyrok skazujący dla wójta jednej z gmin za nienależne udzielenie ulg 12 podatnikom na kwotę 242.347,87 zł (tj. czyn z art. 231§ 1 k.k.) . Wyrok ten został również utrzymany w mocy przez sąd wyższej instancji….

czytaj.  Informacja o wynikach kontroli – Najwyższa Izba Kontroli www.nik.gov.pl/…/pobierz,lrz~p_11_163_

Bydgoska Delegatura NIK zrobiła to, co uważała za wystarczające. Natomiast każdy mieszkaniec naszej Gminy, może podjąć inne kroki prawne. Dlatego zalecałbym Panu Wiktorskiemu daleko idąca wstrzemięźliwość w ocenie „restrykcji”

To, co napisałem, to moja indywidualną ocena na bazie posiadanej wiedzy.  Jeżeli decydenci zdecydują się zabrać merytoryczny głos, to zapraszam. A co na to czytelnicy?

 

P.S. Polecam link;

Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków Sejmometr

sejmometr.pl/nik_raporty/33127        

 

Raport NIK pokazuje, że w całym kraju gminy uczyniły z ulg podatkowych element wspierania wybranych przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach podatnicy byli nierówno traktowani. W czasie tej ogólnopolskiej kontroli zbadano wybrane ulgi udzielone przez włodarzy 60 gmin w okresie od 2008 roku do końca pierwszego kwartału 2011 roku.(…)

 

CIĄG DALSZY  –  za kilka dni; o podatkach o umorzeniach o protestach o kontrolach … na tej samej stronie. Zapraszam!

29.03.13 – CIĄG DALSZY 

 

„problem – reakcja – rozwiązanie”… jeden z sposobów manipulacji społeczeństwem wg amerykańskiego lingwisty Norma Chamskiego  w kontekście  podatku od nieruchomości.

Na początku zaznaczę, że podatek od nieruchomości ma najważniejsze znaczenie dla gminy, jeżeli chodzi o dochody, a dla nas podatników jest najbardziej uciążliwy ze względu na obciążenia naszych portfeli. Do 2010 roku wszyscy emeryci i renciści uchwałą http://bip101.lo.pl/bip_download.php?id=658 Rady Miejskiej byli zwolnieni z podatku od nieruchomości, powyżej 10 m² ich powierzchni. Czyli za 10m² płacili, a powyżej już nie. Przykład; budynek gospodarczy o pow. 100 m². Emeryt płacił za  10 m² x 4,23 zł = 42,30 zł  Pozostali mieszkańcy –nie emeryci – płacili,  za np. 100 m² x 4,23 zł = 423,00 zł !!!  W związku z tym RIO a właściwie to prokuratura zauważyła w tym nierówność społeczną.

– problem – na początku 2010 roku Regionalna Izba Obrachunkowa (instytucja nadzoru nad finansami gminy) zwraca się do burmistrza pana Pawła Wiktorskiego z prośba o wycofanie „niesprawiedliwej” uchwały, a jeżeli nie, to z tytułu nadzoru, zrobi to sama RIO. Zaprasza władze samorządowe na szkolenie, gdzie można by wyjaśnić i rozwiązać powstały problem.  Oczywistym jest, że wycofanie, dobrej dla emerytów, uchwały spowodowałoby dla nich znaczną zwyżką podatku od nieruchomości, co też nastąpiło w 2011 i 2012 roku.  Zrodził się podatkowy problem dla emeryta….

– reakcja – co robi Pan Wiktorski w tej sytuacji?  NIC. Nie jedzie na szkolenie organizowane przez RIO. Natomiast na sesji Rady Miejskiej informuje radnych, iż nie ma zamiaru cokolwiek czynić w tej materii, pozostawiając działanie po stronie RIO. W tej sytuacji Rada Miejska 10 listopada 2010 roku ignorując zalecenia RIO podejmuje uchwałę, że emeryt będzie nadal płacił za 10 m2 – patrz;  http://bip101.lo.pl/bip_download.php?id=844.

RIO, natomiast powiadamia burmistrza o posiedzeniu Kolegium w dniu 24 listopada 2010r, na które to pan Wiktorski nie przybywa. W tej sytuacji RIO podejmuje uchwalę http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=1322&bar_id=1256 unieważniającą uchwałę Rady Miejskiej Lubienia Kuj.  w zakresie zwolnień podatkowych z powierzchni powyżej 10 m2 dla emerytów na 2011r.

W związku z powyższym TERAZ WSZYSCY płacą równo za całość nieruchomości tj. 423 zł za (przykładowe) 100m2. Mija rok 2011, 2012 i  nadal NIC, płacimy za 100% powierzchni….oprócz części emerytów, którym się umarza…

– rozwiązanie – tekst z nagrania (…)… ja uważałem. To, w tym roku podjęliśmy…innym sposobem i to wtedy, w tej chwili przejdzie Wszyscy renciści, emeryci, którzy maja powyżej 40 metrów już więcej płacić nie będą. Tylko do 40 i tysiąca metrów kwadratowych gruntu / gwar na sali/…no to jest do 40 metrów…/(…) I stąd ten pomysł radnych by te kominy rencistów, emerytów uciąć i to się udało uciąć, już nie będzie takich sytuacji, że ktoś dostał trzy tysiące podatku, bo ma stodołę, no i również za oborę. Jest emerytem i dostał trzy i pól tysiąca podatku

Rada Miejska 28 listopada 2012 roku, uchwala  http://bip101.lo.pl/bip_download.php?id=1839 podatek od nieruchomości na rok bieżący.

Jest on adekwatnie do  przykładowego wyliczenia znacznie mniejszy niż w dwu poprzednich latach, nie mniej jednak zdecydowanie większy niż w 2010 roku. Policzmy. Teraz wszyscy płacimy jednakowo za 45m² x 5 zł = 225zł..

 

Podsumujmy. Emeryt płaci:

rok 2010 – 42.30zł rok 2011- 423zł, rok 2012 – 423 zł, rok 2013 – 225 zł.

I to jest to rozwiązanie – podatek w 2013 r. jest w stosunku do poprzedniego roku – niższy!

No i gdzie tu manipulacja??? Spróbujcie znaleźć sami elementy manipulacji zanim przejdziecie do dalszego czytania.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

-manipulacja- w wolnym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza -trzymać kogoś w garści.

Ogólnie mówiąc, manipulacja jest formą zamierzonego i intencjonalnego wywierania wpływu na osobę lub grupę osób w taki sposób, by one nieświadomie i z własnej woli realizowali działania zaspokajające potrzeby manipulatora. Wprawny manipulator potrafi skutecznie oddziaływać na całe społeczeństwo natomiast celem jego działania jest osiągnięcie jak najwyższej korzyści dla celów własnych.  Więcej na http://manipulacja.net.pl/

No i  gdzie ta manipulacja ? Już państwu wyjaśniam.

Zrodził się problem, który był na rękę Wiktorskiemu…. dosłownie „na rękę”. Pamiętajmy że jest to rok wyborczy. Jakakolwiek ingerencja ze strony Wiktorskiego w sferę podatkową, de facto ustabilizowaną, niosła poważne ryzyko dla Wiktorskiego, że elektorat się „skurczy”.

W tej sytuacji Wiktorski ogłasza się dobrym tatusiem, który nie będzie podwyższał podatku od nieruchomości, czego żąda to niedobre RIO. Co oczywiście mija się z prawdą? I poszła w lud umiejętnie przekazana informacja, iż tatuś jest jeden, jedyny – Wiktorski. Problem został wykorzystany. Zmanipulowany lud śpiewa 100 lat i jest przekonany o dobroci Pana.

Cóż z tego skoro uchwała RIO, będąca efektem świadomego zaniechania ze strony Wiktorskiego, gwałtownie winduje wysokości należnego podatku po stronie emerytów i rencistów. Przypomnę, z 42.30zl do 423 zł / za przykładowe 100m²/. I tu Wiktorski od problemu przechodzi w reakcję. Coś z tymi podatkami trzeba zrobić, bo będzie be, krzyk i hałas. Zobowiązuje się przed ludźmi; nie martwcie się, to się wam umorzy, cyt. z nagrania > (…) Ja chcę tutaj… zobowiązałem się na zebraniu rencistów emerytów, że pomogę w tej sytuacji, że te naliczenia.. Takie duże. Decyzją indywidualną 120 podań zrobiłem…. Utwierdza nas w przekonaniu, że wybierając go na Burmistrza postąpiliśmy słusznie, bo dobry tatuś umarza emerytom „te kominy” podatkowe, powstałe nie z jego winy. No, ale jak to wygląda w oczach pozostałych??? Otóż bardzo źle i dlatego inni też zaczynają chcieć mieć dobrego tatusia.

Taki stan rzeczy, trwał w 2011 i 2012 r. No cóż… tuż po wyborach taki stan rzeczy miał sens istnienia. Takie działanie utrwalało obraz dobrego tatusia w jednej części społeczeństwa, a innych zaczął wnerwiać. Szczególnie tych, co pańskich łaskawości nie zaznali.? A tego nie można było tak dalej ciągnąć. Trzeba było znaleźć kolejne dobre  rozwiązanie.  I nastał CUD.

Po dwóch latach kreowania wizerunku dobrego tatusia Pan Wiktorski doznał olśnienia. Stal się cud u cudnego włodarza cyt.(…)… ja uważałem. To, w tym roku podjęliśmy…innym sposobem i to wtedy, w tej chwili przejdzie Wszyscy renciści, emeryci, którzy maja powyżej 40 metrów już więcej płacić nie będą…

Tym cudem jest już wcześniej wspomniana, uchwała,  http://bip101.lo.pl/bip_download.php?id=1839 która uzdrawia sytuację i przynosi znów wymierne korzyści Wiktorskiemu poprzez znaczące zwiększenie wpływów podatku od nieruchomości, przynosi chwałę osobista a sytuacja materialna emerytów, jak by nie patrząc, pogarsza się.

 

Mistrzostwem w wykonaniu włodarza było wykorzystanie RIO, jako kozła ofiarnego w oczach emerytów, zrobieniem z siebie przez dwa długie lata dobrego przyjaciela dla tej grupy społecznej, a następnie wstrzelenie się w odpowiedni moment z obniżeniem podatku dla całej reszty (niestety z podniesieniem podatku dla emerytów, w odniesieniu do 2010r.).

Chylę czoła przed taką umiejętnością manipulowania wyborcami, taktownego rozegrania sytuacji i umiejętnego wykorzystania społecznej ułomności do zapamiętywania tego co było rok temu, a nie tego co było jeszcze wcześniej tj. 2010 r.

Dla mnie jest to ewidentne niedbalstwo w sprawowaniu władzy i potknięcia się przy uchwalaniu podatków, a dla Pana jest to narzędzie wykorzystane do wygrywania wyborów.

Cel –  wykreowanie w świadomości społeczeństwa postawy, pro- Wiktorskiej/ dobrego tatusia/,  został osiągnięty. Alleluja i do przodu

O czym świadczy niniejsze zdarzenie? Rozmawiam ze spotkanymi znajomymi, …….. i rozmowa schodzi na  temat podatku od nieruchomości. Znajomy emeryt z błyskiem w oczach informuje- Janusz w zeszłym roku miałem do zapłaty ponad 1200zł teraz mam tylko ….225zł!!!. Drugi / nie emeryt / z mniejszym błyskiem w oczach – a ja miałem ok. 500 zł i tero tyż mam 225 zł. No i co? pytam zaciekawiony. Jak to co? Ty nie rozumiesz?. Fajny chłop! ten Wiktorski. Szczęka mi opadła na takie dictum. Ochłonąwszy walę – chłopaki a powiedzcie mi-

DLACZEGO WIKTORSKI DOZNAŁ OLŚNIENIA Z DWULETNIM POŚLIZGIEM ?

 Zastosowane rozwiązania w tej uchwale, nota bene obniżające podatek w stosunku do roku 2011 i 2012, były i są powszechne znane. Można to było zrobić w 2010 r.!

A ty emerycie, dlaczego teraz płacisz za 45 metrów zamiast za 10 metrów,( które płaciłeś w 2010)???, Może by tak wypośrodkować ? jest kryzys i zejść z 45 na 25 metrów?

 

P.S

W/ w sformułowania to moja osobista ocena zdarzeń i  zjawisk oparta o doświadczenie i znajomość faktów.  Oczekuję komentarzy, szczególnie takich, co wnoszą nowe treści itd. Zapraszam samorządowców do prezentowania swoich  opinii.

08.04.13 – CIĄG DALSZY

 

Nie jest to tak jak Pan mówi …

Powiedziałem na zakończenie wywodu pana Wiktorskiego dotyczącego podatku od nieruchomości. Ponieważ;

 

Nieprawdą jest twierdzenie Wiktorskiego o ‘kominowych” podatkach w wysokości rzędu trzy i pól tysiąca zł. , gdyż wszystkie umorzenia powyżej 500,00 zł są w wykazie umorzeń podatkowych > http://bip101.lo.pl/?cid=27&bip_id=1422. i wskazują na 2 osoby z wymiarem podatku powyżej 3 tys. zł / komin/ i 5 osób powyżej 1 tys. zł. Ale czy  są to emeryci, renciści?

I nieprawdą jest jakoby cokolwiek w tej materii było pomysłem radnych, ponieważ za wszystkie „sznurki” pociągał jedynie pan Wiktorski.

I nieprawdą jest, że został Pan – wyszydzony-. Natomiast kłóci się sobą fakt, iż na zebraniu z emerytami zobowiązał się Pan im umarzać podatki, zapominając o tych, co na zebraniu nie byli obecni. Czyżby Pan Wiktorski o powyższym zobowiązaniu nie powiadomił wszystkich emerytów i rencistów i o czekających ich wysokich kwotach podatku od nieruchomości??

Jednych się zauważa, drugich już nie?!

Nieprawda jest, cytuję > Wojewoda nam to uchylił, bo rzekomo jest to niezgodnie z prawem.

Po pierwsze to nie wojewoda a RIO. Po drugie – zgodne z prawem. I pan Wiktorski tą niezgodność ze szkodliwym dla emerytów dwuletnim opóźnieniem naprawił, bo jak to powiedział, – bo prawa się przestrzega /27 min. nagrania/

Nieprawdą jest, że kontrolujący NIK-u się czepiali, zabraniali umarzać, żądali kupy papieru, kazali tłuc. Jeszcze raz powtarzam, protokół pokontrolny nie odnosi się do emerytów i rencistów. Pan Wiktorski wciska  kit, i uparcie nam tłumaczy, że kontrola dotyczyła emerytów, a nie dotyczyła.  więc kontrolerzy nie mogli żądać tych papierów. NIK wskazuje na nieświadomość  naszego włodarza, w którym tkwi odwieczne przekonanie, ze zakres uznania ulg jest całkowicie dowolny. A to jest nieprawne myślenie.  Niezasadne. Nie należne przyznanie ulg skutkuje uszczupleniem gminnych finansów to raz i obniżeniem subwencji, /inaczej wsparcia z strony państwa/, to dwa. Skutkiem, czego zaczyna kasy brakować na inwestycje i inne sprawy.

Szkoda, że NIK nie skontrolował całej ostatniej dekady w zakresie stosowania ulg przez Wiktorskiego. Bo gdyby skontrolowali, to by znaleźli duuużo więcej takich kwiatków jak np. umorzenie podatku w związku z chwastami na zakupionym gruncie.  Kuriozum?.  Nie jedyne zresztą.

 

Kontrola RIO w 2012 rokuodbyła się rok później, po kontroli NIK http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=1604&bar_id=1528

Już na pierwszej stronie są opisane nieprawidłowości w udzielaniu ulg podatkowych. Tożsame merytorycznie z kontroli NIK. Polecam tą zajmującą lekturę.

A tak przy okazji czytania tej lektury, powiedzcie mi czemuż to pan Wiktorski nie rozliczał delegacji służbowych w terminie?

 

 

Czy zakłady pracy płaca podatki? –  padło z sali pytanie.

Płacą! odpowiada pan Wiktorski! Spójrzmy w sprawozdania roczne wykonania budżetu:

  • na dzień 01.01.2009 zaległość podatkowa wynosiła      –  252.562,92 zł
  • na dzień 01.01.2010 zaległość podatkowa wynosiła      – 304.782,92 zł
  • na dzień 01.01.2011 zaległość podatkowa wynosiła już – 337.019,62 zł

Dodam, że dwa wiodące zakłady korzystają z pomocy publicznej, która za w/w lata wyniosła łącznie- 834.209,00 zł – pomyślcie, – jaka inwestycja mogłaby być wykonana za taka kwotę? A jak myślicie, kto na tym najwięcej skorzystał?

 

 Podatki – 2013r

 

Tajemnicą poliszynela jest, iż Wiktorski zaproponował podatek od nieruchomości w wysokości 22 zł/m² dla przedsiębiorców. Podatek bardzo wysoki, szczególnie dla drobnej rodzinnej przedsiębiorczości. Gdyby został uchwalony, wyższym mogłoby się pochwalić tylko Baruchowo.

Zaprotestowali drobni lokalni przedsiębiorcy.  Skutecznie. Brawo!.

Ubolewam jednak nad tym, że środków do budżetu szuka się jedynie w naszych kieszeniach, a nie skupia się na pozyskiwaniu ich z zewnątrz.

Zalecam do lektury poniżej załączonych dokumentów.

 

I to by było na tyle. „Piłka” jest po Waszej stronie.

 

http://www.zdrugiejstrony.org/wp-content/uploads/2013/04/2013040802.pdf

http://www.zdrugiejstrony.org/wp-content/uploads/2013/04/2013040803.pdf

http://www.zdrugiejstrony.org/wp-content/uploads/2013/04/2013040801.pdf