Zaznacz stronę
autor: sfora.pl

autor: sfora.pl

autor: sfora.pl

autor: sfora.pl

Znany mnie  włodarz miasta co  jakiś czas, wraz  z odpowiedzialnymi pracownikami  urzędu  wykonywał  tzw. obchód miasta.  Podczas takiego randez-vous   zapisywano zauważone niedociągnięcia i usterki w zakresie  porządku, ładu i bezpieczeństwa publicznego, po czym  przystępowano do ich usuwania.  W owym czasie miasto było  zadbane, czyste i bezpieczne.

Nasza komisja RM ds porządku i bezpieczeństwa w ramach swoich kompetencji,  podobnie wizytuje   nasze miasteczko i jego okolice. Uwagi  i zalecenia do wykonania  zapisuje w protokole a  władze miasta sukcesywnie polepszają estetykę i bezpieczeństwo w mieście.

Na stronie internetowej mamy zakładkę – „ zgłoś problem na drodze gminnej” gdzie mogą mieszkańcy zgłaszać swoje uwagi  dotyczące dróg i porządku przy drogach. Jak sadzę można przekazać  i inne uwagi

Jednakże tu i ówdzie zdarzają się takie „perełki” jak na zał. zdjęciach

2015-09-02-27122015-07-13-25872015-09-03-2726

2015-09-02-2705drzewo przysłania znak drogowy2015-09-02-2703 barierki i szaro- bure elewacje;  a można – tak! > 2015-09-03-2740

Pomysł jak pomysł. Każdy ma swój. Sądzę że  Państwo przedstawicie swoje pomysły, uwagi etc., po to aby było coraz piękniej, czyściej i bezpieczniej w naszym otoczeniu.