Zaznacz stronę

Na lewo las na prawo pola, a dołem… Kaczawka piachem sypie

Zapraszam na prezentacja filmową. Przedstawiam Państwu drogi, które zostały wykonane w bieżącej kadencji.

Państwu pozostawiam ocenę, czy słusznie? Ja twierdzę, że nie! Są na terenie naszej gminy drogi, które powinny być pokryte nawierzchnią asfaltową w pierwszej kolejności a potem te prezentowane

Zastanawiam się wg jakiego klucza, wg jakich kryteriów ustalona jest kolejność budowy dróg w naszej gminie. Osobiście, uważam , ze drogi gminne powinny być skatalogowane i określona kolejności ich budowy. Skończyłby się wtedy podejrzenia o kumoterstwo itp., skończyłby się wyborczy „handel” drogami,

Dla przykładu, poniżej uchwały gmin, które w konsultacjami z mieszkańcami skatalogowali drogi i ustalili kolejność ich budowy. Można? Można! Tylko trzeba chcieć.

1.Uchwala Nr V/45/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 czerwca 2011 roku ws. przyjęcia „ Programu rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Przodkowo”.

Uchwala Nr X/59/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku ws. przyjęcia „ Planu Rozwoju Sieci Dróg w Gminie Bądkowo na lata 2016 -2019”.

Po seansie zapraszam również do przeczytania: http://www.zdrugiejstrony.org/3970-2/

Wiliński „strzela w kolano” – sól odpływa w… siną dal

Dlaczego? i w jaki celu?  Władarz  naszej gminy rzeczowo nie przedstawia faktycznego stanu rzeczy dot.  budowy  kopalni soli..  Już kilka lat temu „zaprzyjaźnione” z  nasza władzą media społecznościowe,  informowały za burmistrzem, ze kopalnia   już niebawem będzie budowana ! Podawano datę – rok 2018. To samo twierdził wówczas zaproszony przedstawiciel PKN ORLEN pan Józef Kubiak

Zaproszony powtórnie na sesję Rady Miejskiej  z okazji przyjęcia przez radnych bardzo ważnej (!) uchwały / Nr XXXIV/310/2018 / dotyczącej  planu zagospodarowania przestrzennego który  jest niezbędnym dokumentem do uzyskania pozwolenia  na budowę kopalni dla terenu pod inwestycję kopalni soli,  przedstawiciel  PKN ORLEN poinformował, ze kopalnia rozpocznie swą działalność prawdopodobnie w roku 2022 / 2023. Zaznaczył przy tym iż uwarunkowane jest to m.in. wykupem przez inwestora ziemi od rolników pod  rurociągi. Informując jednocześnie, że na dzień dzisiejszy nie podpisano  umów z ok. 60% właścicieli tychże gruntów. A to już samo w sobie znacznie przedłuża termin rozpoczęcia  budowy i uruchomienia kopalni.

Jednakże,  pan Józef Kubiak pełnomocnik PKN ORLEN, dziękując władzom samorządowym  za przyjęcie w/w uchwały zapewne nie spodziewał się po stronie naszych władz tak dyletanckiego  podejścia  do planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwala wylądowała w koszu.!  czytaj>   akt (1)

lub   http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/keywordbrowse/61

Zrobił to  Wojewoda Kujawsko – Pomorski  w ramach nadzoru prawnego  ponieważ uchwała nie jest zgodna(SIC!)  z stosownymi przepisami prawnymi. Wojewoda pismem z dnia 30 sierpnia br.  zwrócił się do naszych władz o zajęcie stanowiska co do  zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. Burmistrz Marek Wiliński co prawda odniósł się  pismem z dnia 4 września, do uwag organu nadzoru. Jednakże w  ocenie  wojewody , udzielona odpowiedz nie wyjaśniła kwestii wskazanych przez organ nadzoru.

Organ wskazuje na istotne naruszenie zasad sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I  ostatecznie uchwala  ląduje w koszu.

Skąd zainteresowanie decyzją wojewody? Interesują mnie sprawy samorządowe to i tez nie mogła przejść mojej uwadze  droga „legislacyjna”  tak bardzo ważnej  uchwały RM , która podlega nadzorowi prawnemu wojewody. Sprawdziłem i upubliczniłem kilka dni temu / …  przybędzie mi „przyjaciół”/.   Pojawiły się informacje z ośrodka władzy że nie ma sprawy. Czyżby? Panie i Panowie, czy jest coś czego – nie ma. Nie ma uchwały  nie ma budowy ! póki co.

Pytanie,  ile kroków wstecz zrobiły władze uchwalając taki bubel ?

 

Drugie pytanie mam do radnego Gawłowskiego , informującego, „swój” elektorat, że lada moment rozpocznie się budowa drogi przez PKN ORLEN od jeziora w kierunku  starego śmietniska. Kiedy?

 

 

Zalecam powrócić do tematów  związanych z kopalnia soli pod  poniższymi linkami;

  1. http://www.zdrugiejstrony.org/kto-pyta-nie-bladzi-bladzi-ten-co-wie-a-nie-odpowiada/
  2. http://www.zdrugiejstrony.org/odpowiedz-kopalni-soli-o-informacje-publiczna/

Post Scriptum.

Na wrześniowej sesji RM próbowałem wyjaśnić radnym  to co powyżej oraz przedstawić stan faktyczny jak jest mnie znany ponieważ tak wiele w przeciągu tych kilku lat się zmieniło ,że warto wiedzieć bo to ważna sprawa .. Zostałem praktycznie zakrzyczany . No cóż prawda w oczy kole a prawda jest taka że na dzień dzisiejszy wizja kopalni soli, zbiorników na gaz i ropę  znacznie się zmieniła  w stosunku do planu pierwotnego .Wg  mnie zapowiadane wielkie zatrudnienie i wielka kasa dla gminy to  raczej b. odległa  sprawa. Co nie wyklucza iż PKN Orlen za lat…? rozpocznie pozyskiwanie solanki  bo jej po prostu potrzebować będą zakłady przemysłu chemicznego będące w grupie kapitałowej  PKN. Ale o tym już po wyborach / bez względu na wyniki/  poinformuję  a tymczasem, miłej lektury; czytaj>

Orlen przez rok sprzeda Gaz-Systemowi Solino i Kopalnię Soli Lubień

  1. „SPROSTOWANIE I PRZEPROSINY”

„ Ja Jan Koralewski pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego KWW-RAZEM  DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI oświadczam, że nieprawdziwa jest rozpowszechniana przeze mnie informacja, jakoby Wojewoda Kujawsko-Pomorski unieważnił uchwałę Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski
i tym samym nieprawdą jest, że uchwala ta „wylądowała w koszu”.

Za rozpowszechnianie powyższej nieprawdziwej informacji przepraszam pana Marka Wilińskiego,”

 

 

P.S.

W poszanowaniu prawa uczyniłem tak jak stanowi  postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku  – to po pierwsze.

W mojej postawie i zachowaniu na przyszłość,  pozostaję niezmiennie takim  jakim byłem – to  po drugie.

Gdy patrzę w  lustro, nie widzę       i   nie mam się czego wstydzić –  to po trzecie!

… czy tylko bajkopisarzem?

cdn….. 

Dość długo  zastanawiałem  się nad zaprezentowaniem  filmu  autorstwa Redakcji CW24  pod linkiem >  https://www.youtube.com/watch?v=X6TfViDi_SQ  umieszczonym ostatnio na  stronie portalu społecznościowego  http://lubien.net/?p=4326

Zadecydował obejrzany …  cd historii remontu mostu w Włocławku https://www.youtube.com/watch?v=8SNOhgsZf6U

Proponuje uważnie obejrzeć oba filmiki. Bo, bez tego dalej „ani rusz”.

… piszę cdn.

Oświadczenie

 

Szanowni Pracownicy Urzędu Miejskiego.

Szanowni Czytelnicy.

 

Upublicznione, zgodnie z prawem, wysokości wynagrodzenia  i poziomu wykształcenia  pracowników urzędu nie mogą  i nie powinny  być odbierane,  postrzegane i przenoszone dalej w  kategorii sensacji – niezdrowej sensacji!

Niniejsza informacja  sama w sobie  nie  daje  podstaw do nieuprawnionych,  często do niesprawiedliwych  i krzywdzących   ocen. Miara oceny pracownika jest jego efektywna  praca  a  wynagrodzenie miernikiem tej pracy.  Inaczej być, nie może. Postrzegajmy pracownika poprzez jego kompetencje, życzliwość i skuteczność w  załatwianiu Waszych spraw.

Co wcale nie oznacza, że nie wolno oceniać. Powiem zdecydowanie TAK!  wolno i trzeba. Mamy takie prawo. Ale  z rozwagą i mądrze. Zanim to uczynisz sprawdź, zapytaj i oceń. Podaj koniecznie uzasadnienie swej oceny.

Prawo do informacji publicznej daje do reki KAŻDEGO mieszkańca   niezwykle ważny instrument  do pozyskiwania informacji o wszystkich działaniach naszej władzy samorządowej a tym samym jej kontroli przez obywateli. W szczególności  kontroli  stanu i wydatkowania  finansów  publicznych.

Jeszcze raz  mocno podkreślę,  udostępniona informacja nie może być pożywka dla  tych krytykujących osób , którzy nie rozumiejąc (  nie posiadając stosownej wiedzy ), rzucając nieprawdziwym słowem, mogą wyrządzić  trudną do naprawienia  krzywdę, określonym osobom czy grupom społecznym.

Jan Koralewski

 

Odpowiedz Kopalni Soli o informację publiczną

do wpisu

Kto pyta – nie błądzi. Błądzi ten co wie a nie -odpowiada.

W poniedziałek tj  20-go listopada o godz. 06.45 listopada wysyłam wniosek do Kopalni Soli Lubień informacje publiczną. I UWAGA! tegoż samego dnia o godz. 21.46 otrzymuje błyskawiczna odpowiedz. To się jeszcze mnie nie zdarzyło/ przypomnę ze zawity termin odpowiedzi – do 14 dni/.

czytaj  >ODPOWIEDZ KS

dodano 26-go listopada 2017r

KALENDARIUM   OBIEGU INFORMACJI

  1. 26 września br. wysyłam wniosek o inf. publ. do burmistrza / treść wniosku w artykule/
  2. 6 października br. burmistrz nie czując się osobą kompetentną do udzielenia odpowiedzi, przesyła wniosek  do KSL /o tym fakcie otrzymuję stosowna informacje/.
  3. 25 października KSL udziela burmistrzowi odpowiedz na pismo z dnia 6-go października / data odbioru 11-y pazdz. br./

 

  1. 20 listopada br zaniepokojony brakiem odpowiedzi wysyłam zapytanie do KSL i tegoż samego dnia otrzymuje odpowiedz.  Z odpowiedzi wnioskuję ze Burmistrz przetrzymuje bezprawnie odpowiedz  z KSL, de facto mnie przynależną.
  2. 23 listopada  po blisko miesiącu, w wyniku mojej interwencji  z UM otrzymuję  odpowiedz jaką KSL przesłał do Pana Marka Wilińskiego w dniu 25 października br.  Poniżej treść odpowiedzi.

(…) 25 październik  br.

 Prezes Zarządu Kopalni Soli Lubień.

Szanowny Panie Burmistrzu.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 6 października 2017 roku w sprawie wniosku doręczonego do Urzędu Miejskiego w Lubieni u Kujawskim pragnę poinformować, ze w 2017r na obszarze koncesyjnym Lubien kujawski prowadzone były badania geologiczne. Aktualnie trwają analizy pobranych próbek rdzeni, danych sejsmicznych oraz interpretacja  z georadaru . Na podstawie  umowy z wykonawcą prac badawczych, interpretacja wyników  prac będzie sporządzona na przełomie 2017/2018 roku. Po zakończeniu wymienionych badan PKN ORLEN będzie kontynuował prace analityczne i podejmował dalsze decyzje dotyczące projektu. Mając na względzie powyższe na chwile obecna nie jesteśmy w stanie ustosunkować się do Państwa pytań.

 Z poważaniem  – podpis (Pani Prezes)

Notabene, treść  tej odpowiedzi jest szersza niż ta która ja otrzymałem

Szanowni Czytelnicy.  Dlaczego Pan Burmistrz nie przekazał odpowiedzi która otrzymał od KSL? I gdyby nie moje dalsze dociekania…? Po co te gierki?

P.s. Już pisałem. Lubień na soli stoi. O czym wiadomo nie od dzisiaj. …Domniemywam, ze  prędzej czy później sól tu będzie wydobywana. A czy będą magazyny? Przyszłość pokaże oby jak najszybciej!!! Oczekujmy od władzy rzeczowej i przejrzystej informacji. Tak po prostu należy czynić.

 

serca – dla Krystiana

Tak sobie myślę nieraz wieczorem,
czy więcej w życiu daję czy biorę,
czy dostrzegam bliźnich wokół siebie,
czy umiem wesprzeć chlebem w potrzebie? (więcej…)