Zaznacz stronę

Wiliński akceptuje bezprawie na zebraniu sołeckim

Szczytem arogancji i  i akceptacji bezprawia była postawa burmistrza Marka Wilińskiego podczas zebrania sołeckiego  w Kaliskach, gdzie to pani sołtys M. Kwiatkowska doprowadziła do przegłosowania na „NIE” możliwość   nagrywania kamerą tegoż zebrania. Nie sadzę a wręcz jestem przekonany , ze nie stało się to li tylko z jej inicjatywy.   Pan Marek Wiliński pochwalił (SZOK!)decyzje pani sołtys co do przeprowadzenia glosowania a po głosowaniu, pochwalił mieszkańców za  decyzje zabraniającą nagrywanie.  Domniemywam że niektóre w osoby przed zebraniem zostały poinstruowane co do negacji nagrywania spotkania , ponieważ było wiadomo o moim zamiarze nagrywania. (więcej…)

PODZIĘKOWANIE

 

 

 

DZIĘKUJEMY

Nauczycielom  za przekazaną wiedzę naszym córkom. Za cierpliwość i wytrwałość  w trudnym procesie dydaktyczno – wychowawczym. Za przyjazną i ciepła atmosferę, uśmiech  i dobre słowo.

Słowa podziękowania kierujemy także do pozostałych pracowników nie – dydaktycznych. Tych, pierwszych witających uczniów, tych dbających o sprawność techniczną  procesu dydaktycznego i tych dbających o bezpieczeństwo osobiste  naszych podopiecznych.

 

DZIĘKUJEMY

Osobowemu  zespołowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za   udzielanie naszym podopiecznym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej,  a także udzielania nam rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w zakresie wychowania i kształcenia dzieci, wspierając nas w trudnych chwilach procesu wychowawczego

 

To dzięki Wam wszystkim,  Anita  z powadzeniem kontynuuje studia ekonomiczne. Dagmara  po ukończyła technikum, pracuje i mieszka w Wrocławiu. Najmłodsza Martynka, kończąc gimnazjum z świadectwem z paskiem, złożyła podanie do szkoły średniej, marząc o dalszej edukacji na studiach wyższych.

Tą, droga  wyrażamy swoje uznanie  i podziękowanie za  trud i wysiłek. Życząc Wam, dużo zdrowia, wytrwałości i osobistego zadowolenia z pracy.

Jan i Ewa Koralewscy

Komunikat.

Informuje, iż oczekuje na udzielenie odpowiedzi przez burmistrza Marka Wilińskiego na zadane pytania  dot. wpisu pt”Uklad”!? Do  tego czasu nie będę zamieszczał dalszych informacji etc.   (więcej…)