Zaznacz stronę

Wiliński akceptuje bezprawie na zebraniu sołeckim

Szczytem arogancji i  i akceptacji bezprawia była postawa burmistrza Marka Wilińskiego podczas zebrania sołeckiego  w Kaliskach, gdzie to pani sołtys M. Kwiatkowska doprowadziła do przegłosowania na „NIE” możliwość   nagrywania kamerą tegoż zebrania. Nie sadzę a wręcz jestem przekonany , ze nie stało się to li tylko z jej inicjatywy.   Pan Marek Wiliński pochwalił (SZOK!)decyzje pani sołtys co do przeprowadzenia glosowania a po głosowaniu, pochwalił mieszkańców za  decyzje zabraniającą nagrywanie.  Domniemywam że niektóre w osoby przed zebraniem zostały poinstruowane co do negacji nagrywania spotkania , ponieważ było wiadomo o moim zamiarze nagrywania. (więcej…)

BUDOWA DRÓG NA 2019 ROK

tęcza nad Nowe Ostrowy

Informacji uzyskanych ok. 3 tyg. temu w UM  wiadomym jest że w 2019 roku będą  budowane drogi w;

  1. Narty- Morzyce- Kąty. Długość ok. 3 km. Koszt budowy – 1.903 579,00 zł. Po przetargu. Do wykonania w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy
  2. Gagowy – Bilno – Modliborek – Szewo – Rumunki Bileńskie( Modlibórz). Długość 8.2 km. Koszt budowy – 4.684 mln zł. Odcinek drogi od DK 91 do Bilna , będzie poszerzony do 5m szer. Z nową tzw. nakładka asfaltowa i chodnikiem.

Zapraszam do obejrzenia niżej zamieszczonych filmików. (więcej…)

Popieramy Panią Danutę!

Danuta Warszawska, lat 46, jestem mężatką, mama dwojga dzieci Damiana i Oli. Mieszkam w Brzyszewie w Gminie Chodecz. Wykształcenie wyższe administracyjne, pracuję jako pracownik samorządowy oraz w raz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne .W latach 2010-2014 pełniłam funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodczu. Jestem osobą aktywną i społecznikiem oraz posiadającą wiedzę zakresu działania samorządu, dlatego też postanowiłam kandydować i wykorzystać powyższe argumenty na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Program wyborczy dla okręgu nr 5 – Lubień Kujawski, Chodecz:
1. Modernizacja dróg powiatowych i wojewódzkich,
2. Budowa ścieżek rowerowych i chodników przy drogach powiatowych,
3. Wspieranie i udzielanie pomocy stowarzyszeniom działających na terenie Lubienia Kujawskiego i Chodcza,
4. Pomoc dla osób niepełnosprawnych,
5. Wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
6. Tworzenie domów (ośrodków) powiatowo – gminnych dla osób starszych z pobytem dziennym i stałym,
7. Rozwój i modernizacja instytucji podlegających pod samorząd powiatowy,
8. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
9. Tworzenie szkolnictwa na szczeblu powiatowym dostosowane do rynku pracy,
10. Współpraca z samorządami gminnymi (Lubień Kujawski, Chodecz) i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz administracją rządową,
11. Działania wspierające w rozwój turystyki i kultury w naszym regionie,
12. Wspieranie i udzielanie pomocy na płaszczyźnie rolnictwa, leśnictwa, myślistwa i innymi zawodami działającymi w naszym regionie.

Popieramy Panią Danutę, bo Pani Danuta nie zapomniała o wspieraniu rodzin i wspieraniu pieczy zastepczej. Jako jedyna z całej plejady kandydatów do Rady Powiatu. Życzymy wyboru!

                                                                                                                                            Jan i Ewa Koralewscy z córkami Anitą i Martyną 🙂