Zaznacz stronę

Z protokółu  Nr VI – 2015 RM  strona 11/12,  burmistrz Marek Wiliński  cyt; – „…mam taka odpowiedz z Orlenu, ze oni do 2018 roku nic konkretnego w zakresie szkoły w Nartach by nic nie zrobili, w sensie takim, ze nie kupią tego obiektu, ani tez nie wynajmą  tam pomieszczeń  pod biurowce . Za zgoda Rady chciałbym prowadzić pewne rozmowy, żeby  w jakiś sposób  ta szkole zagospodarować, jeśli by się udało np. środowiskowy dom pomocy społecznej, tutaj Wojewoda na takie środowiskowe daje, nie mowie że to się uda, ale …

Więcej na  s.11/12 > http://www.bip101.lo.pl/?cid=56&bip_id=2361

Radni błyskawicznie zaakceptowali pomysł. Moje wygłoszone obywatelskie „votum separatum”  bardzo nie spodobało się radnemu Gawłowskiemu. Mówiłem że najpierw należałoby spytać  nas mieszkańców o opinie, zdanie.

  1. Mamy kolejkę /ponad dwadzieścia podań?/ oczekujących na mieszkania socjalne/komunalne
  2. Mamy potrzeby  w zakresie wsparcia lokalowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na które są środki finansowe z PROW.. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/mieszkanie-chronione/
  3. Ale tez, możemy wyremontować i sprzedać a pozyskane środki przeznaczyć na inne społeczne cele

 

Możemy …? Co proponują Czytelnicy?

Poniżej przedstawiam zdjęcia z wnętrza b. szkoły. Idealny układ na mieszkania.  Stan techniczny b. dobry. Lepsze warunki niż w Bilnie, gdzie  mimo zawirowań i problemów rodziny mają mieszkania!!!!!