Zaznacz stronę

PODZIĘKOWANIE

 

 

 

DZIĘKUJEMY

Nauczycielom  za przekazaną wiedzę naszym córkom. Za cierpliwość i wytrwałość  w trudnym procesie dydaktyczno – wychowawczym. Za przyjazną i ciepła atmosferę, uśmiech  i dobre słowo.

Słowa podziękowania kierujemy także do pozostałych pracowników nie – dydaktycznych. Tych, pierwszych witających uczniów, tych dbających o sprawność techniczną  procesu dydaktycznego i tych dbających o bezpieczeństwo osobiste  naszych podopiecznych.

 

DZIĘKUJEMY

Osobowemu  zespołowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za   udzielanie naszym podopiecznym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej,  a także udzielania nam rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w zakresie wychowania i kształcenia dzieci, wspierając nas w trudnych chwilach procesu wychowawczego

 

To dzięki Wam wszystkim,  Anita  z powadzeniem kontynuuje studia ekonomiczne. Dagmara  po ukończyła technikum, pracuje i mieszka w Wrocławiu. Najmłodsza Martynka, kończąc gimnazjum z świadectwem z paskiem, złożyła podanie do szkoły średniej, marząc o dalszej edukacji na studiach wyższych.

Tą, droga  wyrażamy swoje uznanie  i podziękowanie za  trud i wysiłek. Życząc Wam, dużo zdrowia, wytrwałości i osobistego zadowolenia z pracy.

Jan i Ewa Koralewscy