Zaznacz stronę

KONSTYTUCJA RP

            Art. 61. 

  1. 1.      Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne….  

Drogą e-mail   dnia  21.08. 2013 roku wystąpiłem do Burmistrza Lubienia Kujawskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej tj o kserokopie wszystkich umów cywilno –prawnych zawartych przez gminę w latach 2007-2013r.

Pismem z dnia 4 września  zostaje poinformowany, iż w związku z dodatkowymi kosztami, które urząd poniesie a związanych z kwerendą, kserowaniem oraz dodatkowymi rozwiązaniami organizacyjnymi – muszę się liczyć, szacunkowo z oplata w wysokości być może przekraczającej 3600zł.

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuje, iż dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (art. 7 ust. 2).

Dopuszczalne jest pobieranie opłaty odpowiadającej rzeczywistym kosztom np. kopiowania dokumentów (art. 15 ust. 1).

Jest to wg mnie kwota wzięta z sufitu tzw. zaporowa, aby pytającego zniechęcić do kontynuowania tej sprawy. A może w tych umowach jest coś tajemnego?.

Dodam.

Jak znam pracujących w urzędzie pracowników to zarchaizowane  wskazane dokumenty sa posegregowane poukładane opisane itd. Wyznaczony urzędnik udaje sie  do archiwum.  Zabiera dokumentacje pod pachę, kseruje, liczy strony, mnoży przez jednostkowy koszt wytworzenia i informuje pytającego o wyliczonej kwocie.   Skąd takie wyliczenie? O tym urząd milczy.

Niebywale. Burmistrz „straszy” mnie kwotą szacunkową. Ale nie przesądzajmy. Sprawa jest ciekawa i rozwojowa.

P.S

Czy można inaczej? Starostwo w Wadowicach ujawniło w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie umowy cywilno-prawne, jakie powiat zawarł od początku roku. Starosta Jacek Jończyk w komunikacie podkreślił, iż uczynił to w imię przejrzystości i jawności wydatków funduszy publicznych…

„Dzięki tej decyzji każdy może sprawdzić sposób wydatkowania środków publicznych przez powiat wadowicki. Publikacja rejestru świadczy o jawności działań urzędu” – poinformował Jończyk. Więcej na    http://www.portalsamorzadowy.pl/raport/,51504.html.

Co na to „ Prezydent” Lubienia Kujawskiego pan Wiktorski Paweł i jego najdroższy w powiecie sekretarz UM pan Ryszard Machnowski?