Zaznacz stronę

20120628572 – czy wg Państwa możliwa jest budowa /modernizacja/ 30 km dróg gminnych rocznie?

Dobrze jest – wiedzieć a jeszcze – lepiej mieć. Skoro tak to;

–  czy wg Państwa skatalogowanie i określenie kolejności budowy dróg miałoby dla Was jakiekolwiek znaczenie?

..dodano 01.12 g.07.00

Tytułem wstępu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 30 listopada 2015 roku Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/dokumenty/2016_nppdl_2_2_wstepna_lista_rankingowa_zal_1_drogi_gminne.pdf

Na rankingowej liście, na wysokiej pozycji (6) uplasowała  się nasza gmina. Tak wysokie miejsce gwarantuje przyznanie dotacji / 2 mln 750 tys. zł/ z strony państwa na przebudowę  16 km dróg  gminnych w 2016 roku. Nasz wkład własny to kwota – 2 mln 750 tys. zł

Dalsze 4 km zaplanowano wybudować  przy wsparciu finansowym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Summa summarum rok 2016 pod względem przebudowy i budowy dróg zapowiada sie rekordowo.

CDN