Zaznacz stronę

Proszę Państwa nasza społeczność funkcjonuje na zasadzie aprobowanego modelu jednowładztwa. Nie daliśmy sobie przez ponad 20 lat szansy wyboru ludzi, którzy stanęliby na straży naszych lokalnych społecznych interesów. (…) Społeczeństwo nasze zostało skutecznie uśpione, przez co stało się bierne i leniwe .  Brak naszego obywatelskiego oddechu na plecach włodarzy doprowadził do tego, co mamy, powolna społeczna stagnacja.

Facet ma racje. Ilu jest  nas takich, jemu podobnych. W naszym społeczeństwie nie ma wspólnoty samorządowej… i nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Niewielu potrafi odpowiedzieć na pytanie, co to jest samorządność i społeczeństwo obywatelskie.  No cóż,  tego niestety nie  da się bezpośrednio przełożyć na… zysk. A straty są znaczące, i w sferze materialnej jak i nie materialnej.

Jeżeli Państwo nie zechcą poznać mechanizmów i praw, którymi rządzi się władza samorządowa, to wszelkie wysiłki z mojej strony i mnie podobnych zdadzą, co najwyżej, psu na budę. I rządzący o tym doskonale wiedzą. Poza tym są doskonałymi socjotechnikami /inaczej – posiedli umiejętność robienia „wody z mózgu”/. Ta negatywna doskonałość nie idzie w parze z umiejętnościami zarządzania, którą oceniam, co najwyżej na poziomie poniżej przeciętnej.

I o tym już w nie odległym czasie.