KOLEJNY WYGRANY WYROK

Wysłane przez dnia 27 Paź 2018 w kategorii Władza | komentarzy: 0

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY;  zobowiązano burmistrza do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67C1C36B82 

II SAB/Bd 65/18 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia  2018-10-03 ….

Hasła tematyczne; Dostęp do informacji publicznej

Skarżony organ

Burmistrz Miasta

Treść wyniku

zobowiązano do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej

Powołane przepisy

Dz.U. 2016 poz 1764 art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 4 pkt b

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej …

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędziowie sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.) sędzia WSA Anna Klotz Protokolant starszy sekretarz sądowy Dominika Znaniecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2018 r. sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

  1. zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia […] czerwca 2018 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu organowi akt wraz z prawomocnym wyrokiem, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Burmistrza Miasta na rzecz skarżącego kwotę […] ([…]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Od autora; na wyrok składają się: sentencja wyroku oraz uzasadnienie wyroku. Sentencja wyroku jest zasadniczą częścią orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy.

wiecej link > https://encyklopedia.skarbiec.biz/sentencja-wyroku.html

W czym rzecz.

Pismem z dnia 20 czerwca br zwróciłem się do Burmistrza  Lubienia Kujawskiego z zapytaniem; kto z  imienia, nazwiska  i stanowiska jest autorem komentarza  na profilu Facebook –Lubien Kujawski >. https://www.facebook.com/Lubie%C5%84-Kujawski-1635373340025255/

Komentarza który mnie  de facto zniesławia. Pan Burmistrz metodą mi znana poszedł w „zaparte” /od autora; np., do autorstwa zamiaru sprzedaży lokali budynku ZOZ przyznał się po kilku miesiącach po wyroku WSA/ . Co dalej? Gdy już poznam autora  zniesławiającego komentarza pójdę do Sądu. Czas kończyć te zabawy w kotka i myszkę. Będę informował na bieżąco.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +11 (z głosów: 23)
Czytaj więcej

Wiliński akceptuje bezprawie na zebraniu sołeckim.

Wysłane przez dnia 27 Paź 2018 w kategorii Bez kategorii | komentarzy: 0

Szczytem arogancji i  i akceptacji bezprawia była postawa burmistrza Marka Wilińskiego podczas zebrania sołeckiego  w Kaliskach, gdzie to pani sołtys M. Kwiatkowska doprowadziła do przegłosowania na „NIE” możliwość   nagrywania kamerą tegoż zebrania. Nie sadzę a wręcz jestem przekonany , ze nie stało się to li tylko z jej inicjatywy.   Pan Marek Wiliński pochwalił (SZOK!)decyzje pani sołtys co do przeprowadzenia glosowania a po głosowaniu, pochwalił mieszkańców za  decyzje zabraniającą nagrywanie.  Domniemywam że niektóre w osoby przed zebraniem zostały poinstruowane co do negacji nagrywania spotkania , ponieważ było wiadomo o moim zamiarze nagrywania.

Burmistrz, powinien wstać i poinformować zebranych;

pan, Jan Koralewski zgodnie z stosownymi przepisami  ma prawo nagrywać i proszę o poszanowanie prawa.

I mógł wyjaśnić  to prawo mieszkańcom, którzy po prostu mogą  nie wiedzieć . Nie podejrzewam iż nie zna tego prawa bo to już by była dyskwalifikacja na urzędzie. Na sali były inne publiczne osoby,  radni powiatowi; Zygmunt Wierzowiecki i Bogdan Domżalski, radni gminy; Jarosław Wożniak i Marzena Zaborowska. Żaden z nich nie zareagował na ewidentne łamanie prawa.

Patrz film >  https://www.youtube.com/watch?v=HxxnO0AAzDk

Postępowanie takie jest ewidentnym złamaniem prawa.  Wyrażam głębokie zaniepokojenie o dalszą transparentność działań burmistrza która i tak już w tej materii jest mocno nadszarpnięta.  Zaniepokojenie, że osoba wykształcona, posiadająca magisterium z politologii  i  otwartym przed laty przewodem doktoranckim z duża wiedza z prawa administracyjnego, pełniąca zaszczytne stanowisko w władzach samorządowych  akceptuje  i dopuszcza do takiego bezprawia. A taki wydałoby się prawy człowiek(SIC!).

Każdy obywatel ma prawo nagrywanie  zebrania wiejskiego.

Jawność działania władzy gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej –  więcej na https://funduszesoleckie.pl/?p=662

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +8 (z głosów: 22)
Czytaj więcej

BUDOWA DRÓG NA 2019 ROK

Wysłane przez dnia 27 Paź 2018 w kategorii Urząd Gminy - Burmistrz | komentarzy: 0

tęcza nad Nowe Ostrowy

Informacji uzyskanych ok. 3 tyg. temu w UM  wiadomym jest że w 2019 roku będą  budowane drogi w;

  1. Narty- Morzyce- Kąty. Długość ok. 3 km. Koszt budowy – 1.903 579,00 zł. Po przetargu. Do wykonania w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy
  2. Gagowy – Bilno – Modliborek – Szewo – Rumunki Bileńskie( Modlibórz). Długość 8.2 km. Koszt budowy – 4.684 mln zł. Odcinek drogi od DK 91 do Bilna , będzie poszerzony do 5m szer. Z nową tzw. nakładka asfaltowa i chodnikiem.

Zapraszam do obejrzenia niżej zamieszczonych filmików.

1>  https://www.youtube.com/watch?v=PMJ0TY-VATo

2>  https://www.youtube.com/watch?v=fw326O2b8Aw

Szczególnie  tych którzy z „pokorą” oczekują na swoja kolejką.  I pytają samych siebie – kiedy my? Ja osobiści proponuję zapytać najpierw swojego sołtysa , radnego, którzy to sa zobowiązani  składać wnioski  m.in. w sprawie budowy  dróg  na kolejny nowy rok budżetowy. Na końcu zapytajcie burmistrza. Zapytajcie wg jakich priorytetów wybudowano dotychczas  poszczególne odcinki dróg  i wg jakich w/w.  Najprościej , dlaczego tam a nie u Was?

Zapraszam do obejrzenia  > http://www.zdrugiejstrony.org/rajdem-po-gminnych-drogach/

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +11 (z głosów: 19)
Czytaj więcej

Popieramy Panią Danutę!

Wysłane przez dnia 19 Paź 2018 w kategorii Rodzina | komentarzy: 0

 

 

Danuta Warszawska, lat 46, jestem mężatką, mama dwojga dzieci Damiana i Oli. Mieszkam w Brzyszewie w Gminie Chodecz. Wykształcenie wyższe administracyjne, pracuję jako pracownik samorządowy oraz w raz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne .W latach 2010-2014 pełniłam funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodczu. Jestem osobą aktywną i społecznikiem oraz posiadającą wiedzę zakresu działania samorządu, dlatego też postanowiłam kandydować i wykorzystać powyższe argumenty na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Program wyborczy dla okręgu nr 5 – Lubień Kujawski, Chodecz:
1. Modernizacja dróg powiatowych i wojewódzkich,
2. Budowa ścieżek rowerowych i chodników przy drogach powiatowych,
3. Wspieranie i udzielanie pomocy stowarzyszeniom działających na terenie Lubienia Kujawskiego i Chodcza,
4. Pomoc dla osób niepełnosprawnych,
5. Wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
6. Tworzenie domów (ośrodków) powiatowo – gminnych dla osób starszych z pobytem dziennym i stałym,
7. Rozwój i modernizacja instytucji podlegających pod samorząd powiatowy,
8. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
9. Tworzenie szkolnictwa na szczeblu powiatowym dostosowane do rynku pracy,
10. Współpraca z samorządami gminnymi (Lubień Kujawski, Chodecz) i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz administracją rządową,
11. Działania wspierające w rozwój turystyki i kultury w naszym regionie,
12. Wspieranie i udzielanie pomocy na płaszczyźnie rolnictwa, leśnictwa, myślistwa i innymi zawodami działającymi w naszym regionie.

Popieramy Panią Danutę, bo Pani Danuta nie zapomniała o wspieraniu rodzin i wspieraniu pieczy zastepczej. Jako jedyna z całej plejady kandydatów do Rady Powiatu. Życzymy wyboru!

                                                                                                                                            Jan i Ewa Koralewscy z córkami Anitą i Martyną 🙂

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +9 (z głosów: 19)
Czytaj więcej

Na lewo las na prawo pola, a dołem… Kaczawka piachem sypie.

Wysłane przez dnia 15 Paź 2018 w kategorii Blog | komentarzy: 0

tęcza nad Nowe Ostrowy

Oglądaj > https://www.youtube.com/watch?v=jbtoduBY7c0&t=3s = Kaczawka

https://www.youtube.com/watch?v=1BCSWKntg9w&t=27s = Gagowy

https://www.youtube.com/watch?v=Kfd99oj4C9E&t=4s = Lutobórz

https://www.youtube.com/watch?v=4dVYwEIHP-k = Kłóbka

https://www.youtube.com/watch?v=G4Q4DnPEI1E&t=1s = Gole

https://www.youtube.com/watch?v=AQaKO7pxmp0 = Dworzec PKP

https://www.youtube.com/watch?v=JFxhkH-NsEU = Czaple Nowe

https://www.youtube.com/watch?v=fqOBSbBc2mU = Czaple Stare

https://www.youtube.com/watch?v=vQmmP5ZDpPo = Kamienna – Wola Pierowa

https://www.youtube.com/watch?v=arH54gKSGiM = Skrót Długie- Kaniobród

https://www.youtube.com/watch?v=eKdWZ4-Rs1U = Droga u Pana Marka Małachowskiego i…

 

Prezentacja filmową, prezentuję Państwu drogi, które zostały wykonane w bieżącej kadencji.

Państwu pozostawiam ocenę, czy słusznie? Ja twierdzę, że nie! Są na terenie naszej gminy drogi, które powinny być pokryte nawierzchnią asfaltową  w pierwszej kolejności  a potem te prezentowane

Zastanawiam się wg jakiego klucza, wg jakich kryteriów ustalona jest kolejność budowy dróg w naszej gminie. Osobiście, uważam , ze drogi gminne powinny być skatalogowane i określona  kolejności ich budowy. Skończyłby się wtedy podejrzenia o kumoterstwo itp., skończyłby się wyborczy „handel” drogami,

 

Dla przykładu, poniżej  uchwały gmin, które w konsultacjami z mieszkańcami skatalogowali drogi i ustalili kolejność ich budowy.   Można? Można ! tylko trzeba chcieć;

1.Uchwala  Nr V/45/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 czerwca 2011 roku  ws. przyjęcia „ Programu rozwoju  dróg gminnych na terenie gminy Przodkowo”

  1. Uchwala Nr X/59/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku  ws. przyjęcia „ Planu  Rozwoju  Sieci Dróg w Gminie Bądkowo na lata 2016 -2019”

 

Proponuję jeszcze powrócić do >  http://www.zdrugiejstrony.org/3970-2/

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +11 (z głosów: 21)
Czytaj więcej
QR Code Business Card