I się doczekaliśmy! Panie burmistrzu! Serdecznie dziękujemy za zrobienie nam drogi XXI wieku! O takiej właśnie marzyliśmy!!!

Wysłane przez dnia 25 Lis 2018 w kategorii Władza | komentarze 2

Napisał na fb Mateusz, mieszkaniec Kaczawki w podzięce burmistrzowi za wysypanie tzw. tłucznia na części drogi w  m. Kaczawka.

Ja, załączam poniższy obrazek.

który wg mnie odzwierciedla stosunek burmistrza do lokalnej społeczności w materii zamiaru budowy drogi asfaltowej w m. Kaczawka

 ponieważ

 1. 11 km dróg z  60 – ciu , którymi  chwali się Burmistrz nie powinno mieć  nawierzchni asfaltowej, wystarczyło  je porządnie  utwardzić itp.

Co poniekąd pokrywa się z twierdzeniem Marszałka  naszego województwa  – (…)Pieniądze te można przeznaczać m. in. na szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na budowę dróg dojazdowych do pół i pastwisk. Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają najczęściej na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi.

Głupotą jest, delikatnie mówiąc budować drogę na Gagowy Nowe  – Bilno z nawierzchnią asfaltową! a na Kaczawce rozsypywać tłuczeń? I to nie jedyny przykład o czym

> http://www.zdrugiejstrony.org/rajdem-po-gminnych-drogach/ oraz na http://www.zdrugiejstrony.org/budowa-drog-na-2019-rok/

 1. kto ma choć trochę rozsądku, to  nie pakuje  kasy w tłuczeń na drogę, którą zamierza się budować od podstaw w ciągu najbliższych lat.  Byłby to nieuzasadniony wydatek. To co teraz się czyni, wskazuje  iż  burmistrz nie ma póki co zamiaru budować drogi na Kaczawce. Stad – „tu mi się zgina”

Wracając do podziękowania. Proponuję;

 • przekazać, burmistrzowi pisemne podziękowanie z prośbą o zamieszczenie na głównej stronie internetowej gminy. Tu, za wzór niedawno zamieszczone podziękowanie mieszkańców Walentowa٭. Żadna miara nie możemy być gorsi.
 • Należy także poprosić o umieszczenie niniejszego podziękowania na koncie Facebook. Da to możliwość mieszkańcom na dalsze udostępnianie co znacznie podniesie wartość podziękowania  i wyeksponuje  znakomita wręcz umiejętność budowy dróg  o nawierzchni asfaltowej wśród pól i łąk a w terenie gęsto zabudowanej /vide- Kaczawka/ o nawierzchni pokrytej tłuczniem – bez utwardzenia!!!-

٭Walentowo- droga przed budowa była w  „stokroć” w lepszym stanie  niż na Kaczawce (dysponuję              filmem).Znacznie dłuższa. Dwukrotnie mniej zabudowań. Prawie dwukrotnie mniej mieszkańców. Wg jakich priorytetów została zakwalifikowana jako pierwsza?

 • W dalszym uzasadnieniu należy zaznaczyć, ze zostaliśmy /nie -/ mile zaskoczeni, bo nikt się mieszkańców nie zapytał, czy chcą, ewentualnie gdzie  i ile tego dobrodziejstwa.
 • Skoro już rozsypano  tłuczeń to wnosimy o rychłe jego przewalcowanie. Z braku walca  zastępczo, może pan Burmistrz z  panem Domżalskim pojeździć swymi osobówkami tak długo aż mama niepełnosprawnego dziecka stwierdzi że jest na tyle równo i twardo, ze wózkiem przejedzie. Amen
 • „donieść” o tym wydarzeniu  przyjaznym nam  mediom społecznościowym;

–  Portal  KUJAWY.INFO > http://www.kujawy.info/

–  Dzień Dobry Włocławek – Portal Informacyjny – https://ddwloclawek.pl

–  Nowy Portal Promocje włocławskie – nWloclawek.pl >https://nwloclawek.pl/

–  Kujawy.media.pl Portal Wydawnictwa Kujawy  . > http://kujawy.media.pl/   

czasopismo  „TU i TERAZ”

Możliwa będzie konieczność wniesienie stosownej opłaty ale myślę ze to dla burmistrza mały pikuś i nie będzie stanowić żadnego problemu. Promocja takiegoż wydarzenia  ponad wszystko jest!!

Na zakończenie. Czy są inne możliwe interwencje z strony mieszkańców Kaczawki. Oczywiście ze są tylko ze ….

ale to już później

Poniżej link na konto fb Mateusza, którego gorąco pozdrawiam

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2146950268660679&set=a.784050338284019&type=3&theater

dodano 22.12.2018

ZAKOŃCZENIE… Czy są inne możliwe interwencje z strony mieszkańców Kaczawki. Oczywiście ze są tylko ze ….

Najpierw podsumowanie wyników w/w propozycji. No, cóż bez specjalnego zdziwienia zauważam;

 1. Podziękowania dla pana burmistrza – nie było a szkoda bo należało się.
 2. Dalszych udostępnień wpisu przez mieszkańców Kaczawki – nie było a szkoda bo informacja o  „modernizacji” drogi sławiła by imię jego na cały kraj.
 3. Powiadomień lokalnych mediów społecznościowych – nie było a szkoda patrz pkt. 2.

Szczególny żal wyrażam co do braku dalszych udostępnień. Bo to działanie bardzo proste  a nad wyraz skuteczne. Presja społeczna wiele uczynić może. Ale nie wymagajmy zbyt wiele.  Z kolei z należnym szacunkiem dla mieszkańców /de facto- nielicznym/ należy zauważyć reakcje, wyrażające dezaprobatę do poczynań włodarza w zakresie realizacji inwestycji drogowej w naszej wsi. Aaa …, nie tylko drogowej bo za poprzednika – „na złość jednemu ukarzę wszystkich” ?!, nie mamy  kanalizacji. Za to obecnie będzie rozbudowa w Golach!!!!! ale to temat późniejszy.

Szacunek dla grupy mieszkańców którzy przy innej ale w tej samej materii drogowej także wyrazili swa dezaprobatę do poczynań włodarza w zakresie realizacji inwestycji drogowej w naszej wsi, czytaj >https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2088153881413863&id=1635373340025255&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D

, gdzie został przez nieznanego, utajnionego(sic!) urzędnika  zamieszczony komentarz o treści;

Zauważmy, że Gmina Lubień Kujawski od dawna poświęca Kaczawce bardzo dużo czasu zwłaszcza jednemu Panu na rzecz którego pracuje połowa wydziału inwestycji przygotowując odpowiedzi na ciągle zadawane pytania publiczne”.

W związku z powyższym komentarzem, mam dla Mieszkańców Kaczawki daleko idącą propozycje. Myślę, ze niezwykle skuteczną. Za – owocującą rychłym powstaniem drogi asfaltowej a być może i kanalizacji.

 1. Należy NATYCHMIAST !!! skierować sprawę do prokuratury na „niecne” poczynania jednego z mieszkańców Kaczawki który to wg oceny nieznanego (sic!) urzędnika UM jest źródłem wszelkiego zła w tym braku inwestycji drogowej. Na marginesie – brak kanalizacji dopisują innemu tubylcowi. Prokuratura bez trudu znajdzie tegoż  „Pana” i zostanie wszczęte jak domniemywam stosowne śledztwo. Inaczej być nie powinno, bo nie może być tak ze „Pan” poprzez ciągłe zadawanie pytań publicznych, dezorganizuje /w domyśle/ prace urzędników tak skutecznie iż wydział nie realizuje inwestycji drogowych itp. Tym samym takie działanie tego „Pana” jest wysoce szkodliwe, godzące w dobro publiczne

No, tak być nie może!!! Prokuratorskie śledztwo wszystko wyjaśni. Wskaże winnego, który poniesie zasłużoną, stosowną karę. A droga i kanalizacja powstaną na – ten – tychmiast!

 1. Żeby nie było, że się migam, wesprę osobiście o ile będzie taka potrzeba powyższe działania ponieważ dysponuję osobistą wiedzą około tej materii.   znane mi sa przynajmniej dwa   przypadki publicznej wypowiedzi burmistrza wskazujące na poza merytoryczne przyczyny nie realizowania inwestycji drogowej na Kaczawce.  Niestety, możliwy jest  pewien problem. Upłynął  rok czasu od powyższych zdarzeń. Uczestnicy – świadkowie tych wypowiedzi, mogą nie pamiętać albo nie chcieć pamiętać?!

Gwoli przypomnienia >http://www.zdrugiejstrony.org/pytajac-kontrolujesz-takie-masz-prawo/

dodano 30.12.2018 g17.30

Cud?! nad Kaczawką

(…)Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2019 r. będą nadal inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Kaczawka, Nowa Wieś, Narty, Kąty, Szewo, Bilno, Modlibórz, Modliborek…czytamy  info na stronie UM  z dnia 28 grudnia 2018 roku

>http://www.lubienkujawski.pl/index.php/aktualnosci1/1535-budzet-na-2019-rok-uchwalony-jednoglosnie

Jedynie co mnie martwi to wyrażenie – maja być. Martwi mnie także przeznaczenie tylko? 1 000 000 zł na budowę dróg gminnych zawarowanych w budżecie na 2019 rok /poza droga w Narty- Katy/ przy twierdzeniu iz inwestycje drogowe będa głownymi inwestycjami gminy(?) A… wymienia się także takie miejscowości jak; Szewo, Bilno, Modlibórz, Modliborek / 8km- koszt ok. 5 mln zł/

Póki co  nie widziałem na Kaczawce geodetów, nikt nie widział projektu. Ale wiara …. czyni cuda. A słowo ciałem…  Ja stawiam na Mateusza i jemu podobnych.

P.s. Przed chwila dotarła do mnie wiadomość. Podobno geodeci juz pracowali na Kaczawce. Mówili ze wiosna ruszą prace drogowe.  Podobno odcinek drogi przy którym mieszkam zostanie pominięty. Pożyjemy. Zobaczymy.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +25 (z głosów: 33)
Czytaj więcej

KOLEJNY WYGRANY WYROK

Wysłane przez dnia 27 Paź 2018 w kategorii Władza | komentarzy: 0

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY;  zobowiązano burmistrza do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67C1C36B82 

II SAB/Bd 65/18 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia  2018-10-03 ….

Hasła tematyczne; Dostęp do informacji publicznej

Skarżony organ

Burmistrz Miasta

Treść wyniku

zobowiązano do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej

Powołane przepisy

Dz.U. 2016 poz 1764 art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 4 pkt b

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej …

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędziowie sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.) sędzia WSA Anna Klotz Protokolant starszy sekretarz sądowy Dominika Znaniecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2018 r. sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia […] czerwca 2018 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu organowi akt wraz z prawomocnym wyrokiem, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Burmistrza Miasta na rzecz skarżącego kwotę […] ([…]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Od autora; na wyrok składają się: sentencja wyroku oraz uzasadnienie wyroku. Sentencja wyroku jest zasadniczą częścią orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy.

wiecej link > https://encyklopedia.skarbiec.biz/sentencja-wyroku.html

W czym rzecz.

Pismem z dnia 20 czerwca br zwróciłem się do Burmistrza  Lubienia Kujawskiego z zapytaniem; kto z  imienia, nazwiska  i stanowiska jest autorem komentarza  na profilu Facebook –Lubien Kujawski >. https://www.facebook.com/Lubie%C5%84-Kujawski-1635373340025255/

Komentarza który mnie  de facto zniesławia. Pan Burmistrz metodą mi znana poszedł w „zaparte” /od autora; np., do autorstwa zamiaru sprzedaży lokali budynku ZOZ przyznał się po kilku miesiącach po wyroku WSA/ . Co dalej? Gdy już poznam autora  zniesławiającego komentarza pójdę do Sądu. Czas kończyć te zabawy w kotka i myszkę. Będę informował na bieżąco.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +32 (z głosów: 44)
Czytaj więcej

Wiliński akceptuje bezprawie na zebraniu sołeckim.

Wysłane przez dnia 27 Paź 2018 w kategorii Bez kategorii | komentarzy: 0

Szczytem arogancji i  i akceptacji bezprawia była postawa burmistrza Marka Wilińskiego podczas zebrania sołeckiego  w Kaliskach, gdzie to pani sołtys M. Kwiatkowska doprowadziła do przegłosowania na „NIE” możliwość   nagrywania kamerą tegoż zebrania. Nie sadzę a wręcz jestem przekonany , ze nie stało się to li tylko z jej inicjatywy.   Pan Marek Wiliński pochwalił (SZOK!)decyzje pani sołtys co do przeprowadzenia glosowania a po głosowaniu, pochwalił mieszkańców za  decyzje zabraniającą nagrywanie.  Domniemywam że niektóre w osoby przed zebraniem zostały poinstruowane co do negacji nagrywania spotkania , ponieważ było wiadomo o moim zamiarze nagrywania.

Burmistrz, powinien wstać i poinformować zebranych;

pan, Jan Koralewski zgodnie z stosownymi przepisami  ma prawo nagrywać i proszę o poszanowanie prawa.

I mógł wyjaśnić  to prawo mieszkańcom, którzy po prostu mogą  nie wiedzieć . Nie podejrzewam iż nie zna tego prawa bo to już by była dyskwalifikacja na urzędzie. Na sali były inne publiczne osoby,  radni powiatowi; Zygmunt Wierzowiecki i Bogdan Domżalski, radni gminy; Jarosław Wożniak i Marzena Zaborowska. Żaden z nich nie zareagował na ewidentne łamanie prawa.

Patrz film >  https://www.youtube.com/watch?v=HxxnO0AAzDk

Postępowanie takie jest ewidentnym złamaniem prawa.  Wyrażam głębokie zaniepokojenie o dalszą transparentność działań burmistrza która i tak już w tej materii jest mocno nadszarpnięta.  Zaniepokojenie, że osoba wykształcona, posiadająca magisterium z politologii  i  otwartym przed laty przewodem doktoranckim z duża wiedza z prawa administracyjnego, pełniąca zaszczytne stanowisko w władzach samorządowych  akceptuje  i dopuszcza do takiego bezprawia. A taki wydałoby się prawy człowiek(SIC!).

Każdy obywatel ma prawo nagrywanie  zebrania wiejskiego.

Jawność działania władzy gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej –  więcej na https://funduszesoleckie.pl/?p=662

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +28 (z głosów: 44)
Czytaj więcej

BUDOWA DRÓG NA 2019 ROK

Wysłane przez dnia 27 Paź 2018 w kategorii Urząd Gminy - Burmistrz | komentarzy: 0

tęcza nad Nowe Ostrowy

Informacji uzyskanych ok. 3 tyg. temu w UM  wiadomym jest że w 2019 roku będą  budowane drogi w;

 1. Narty- Morzyce- Kąty. Długość ok. 3 km. Koszt budowy – 1.903 579,00 zł. Po przetargu. Do wykonania w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy
 2. Gagowy – Bilno – Modliborek – Szewo – Rumunki Bileńskie( Modlibórz). Długość 8.2 km. Koszt budowy – 4.684 mln zł. Odcinek drogi od DK 91 do Bilna , będzie poszerzony do 5m szer. Z nową tzw. nakładka asfaltowa i chodnikiem.

Zapraszam do obejrzenia niżej zamieszczonych filmików.

1>  https://www.youtube.com/watch?v=PMJ0TY-VATo

2>  https://www.youtube.com/watch?v=fw326O2b8Aw

Szczególnie  tych którzy z „pokorą” oczekują na swoja kolejką.  I pytają samych siebie – kiedy my? Ja osobiści proponuję zapytać najpierw swojego sołtysa , radnego, którzy to sa zobowiązani  składać wnioski  m.in. w sprawie budowy  dróg  na kolejny nowy rok budżetowy. Na końcu zapytajcie burmistrza. Zapytajcie wg jakich priorytetów wybudowano dotychczas  poszczególne odcinki dróg  i wg jakich w/w.  Najprościej , dlaczego tam a nie u Was?

Zapraszam do obejrzenia  > http://www.zdrugiejstrony.org/rajdem-po-gminnych-drogach/

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +30 (z głosów: 40)
Czytaj więcej

Popieramy Panią Danutę!

Wysłane przez dnia 19 Paź 2018 w kategorii Rodzina | komentarzy: 0

 

 

Danuta Warszawska, lat 46, jestem mężatką, mama dwojga dzieci Damiana i Oli. Mieszkam w Brzyszewie w Gminie Chodecz. Wykształcenie wyższe administracyjne, pracuję jako pracownik samorządowy oraz w raz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne .W latach 2010-2014 pełniłam funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodczu. Jestem osobą aktywną i społecznikiem oraz posiadającą wiedzę zakresu działania samorządu, dlatego też postanowiłam kandydować i wykorzystać powyższe argumenty na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Program wyborczy dla okręgu nr 5 – Lubień Kujawski, Chodecz:
1. Modernizacja dróg powiatowych i wojewódzkich,
2. Budowa ścieżek rowerowych i chodników przy drogach powiatowych,
3. Wspieranie i udzielanie pomocy stowarzyszeniom działających na terenie Lubienia Kujawskiego i Chodcza,
4. Pomoc dla osób niepełnosprawnych,
5. Wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
6. Tworzenie domów (ośrodków) powiatowo – gminnych dla osób starszych z pobytem dziennym i stałym,
7. Rozwój i modernizacja instytucji podlegających pod samorząd powiatowy,
8. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
9. Tworzenie szkolnictwa na szczeblu powiatowym dostosowane do rynku pracy,
10. Współpraca z samorządami gminnymi (Lubień Kujawski, Chodecz) i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz administracją rządową,
11. Działania wspierające w rozwój turystyki i kultury w naszym regionie,
12. Wspieranie i udzielanie pomocy na płaszczyźnie rolnictwa, leśnictwa, myślistwa i innymi zawodami działającymi w naszym regionie.

Popieramy Panią Danutę, bo Pani Danuta nie zapomniała o wspieraniu rodzin i wspieraniu pieczy zastepczej. Jako jedyna z całej plejady kandydatów do Rady Powiatu. Życzymy wyboru!

                                                                                                                                            Jan i Ewa Koralewscy z córkami Anitą i Martyną 🙂

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +19 (z głosów: 29)
Czytaj więcej
QR Code Business Card